Hvad betyder skattereformen for dig?

Folketinget vedtog den 13. september den nye skattereform. Reformen følger det forlig, som blev indgået mellem Regeringen, de Konservative og Venstre. Reformen får virkning fra 1. januar 2013.

Formålet med skattereformen er fortrinsvis at nedsætte skatten på arbejde. Samtidig er reformen fuldt finansieret. Det betyder, at skatten vil stige på andre områder. Her er en oversigt over de væsentligste punkter i skattereformen:

Lavere skat på arbejde:

  • Grænsen for topskat øges gradvist fra 389.900 kr. til 467.000 kr. i 2022. Dette gælder også for dem, der har nået folkepensionsalderen. Allerede i år 2013 stiger grænsen markant til 421.000 kr. 
  • Beskæftigelsesfradraget øges gradvist fra 5,6 procent (maksimalt 17.900 kr.) til 10,65 procent i 2022 (maksimalt 34.100 kr.). Enlige forsørgere får et ekstra beskæftigelsesfradrag.

Kapitalpension med fradragsret udfases: 

  • Fra og med 2013 kan der ikke længere indbetales til kapitalpension. Hvis du i dag indbetaler til kapitalpension, vil indbetalingen derfor overgå til rate- eller livspension.
  • Din opnåede opsparing til kapitalpension fortsætter derefter på uændrede vilkår, hvis du ikke selv foretager dig noget.
  • Imidlertid får du muligheden for, at lade din kapitalpension beskatte i løbet af 2013 med en afgift på 37,3 pct. i stedet for den normale afgift på 40 pct. Dette er frivilligt og skal blot ske i løbet af året. Når afgiften er betalt, bliver ordningen stående i PFA og udbetales på normal vis, nu uden yderligere skattebetaling. 
  • Vi vurderer, at de fleste vil få en økonomisk fordel ved at vælge den lave sats. I løbet af 2013 åbner vi en frivillig tilmelding på vores hjemmeside, hvis du ønsker at betale den lave afgift. Vi giver nærmere praktisk information i løbet af 2013.
  • Skattereformen giver en ny opsparingsmulighed. Der kan opspares op til 27.600 kr. årligt men uden fradragsret. Opsparingen er bundet frem til pensionstiden på normal vis, og afkastet beskattes med den lave sats på 15,3 procent. PFA vil udvikle det nye produkt til privat supplerende indbetaling.

Øvrige hovedpunkter i skattereformen:  

  • Børnechecken bliver indtægtsafhængig fra 2014. Ydelsen nedsættes, hvis du tjener mere end 700.000 kr. om året efter arbejdsmarkedsbidrag. Ydelsen nedsættes med 2 pct. af den indkomst, som overstiger grænsen.  
  • Højere afgifter på områder som vægtafgift, vandafgift og forbrugsafgifter: fedt, sukker, øl, vin og sodavand.  
  • Regulering af offentlige ydelser bliver lavere i 2016-2023.