Halvårsrapport: PFA's resultater i 2012 i topform

PFA har haft et meget tilfredsstillende halvår i 2012. Vi har skabt et højt investeringsresultat på 16,1 mia. kroner og har været i stand til at øge kapitalstyrken med hele 50 pct. siden årets start til 21,6 mia. kroner i samlede reserver.

"I økonomiske krisetider er det ekstra vigtigt for kunderne, at pensionsselskabet er solidt og formår at skabe værditilvækst til kundernes opsparing,” siger koncernchef og CEO Henrik Heideby.

Hovedpunkter fra halvårsrapporten

 • PFA opnåede et af markedets højeste investeringsafkast på 16,1 mia. kr. mod 790 mio. kr. i samme periode sidste år
 • Kunder med markedsrente fik afkast på op til 8,0 pct. før skat
 • Kunderne i markedsrente opnåede et afkast på 5,5-5,9 pct. med den laveste investeringsmæssige risiko (profil A) – tre gange så højt afkast som kunder i gennemsnitsrente
 • KundeKapital opnåede afkast på 9,8 pct.
 • KundeKapital er en central del af PFA’s værdiskabelse til kunderne og udgjorde 17 mia. kr.
 • PFA’s kapitalstyrke blev øget betragteligt med 7,4 mia. kr. til i alt 21,6 mia. kr. i samlede reserver. Solvensdækningen steg til 203 pct.
 • Årets indbetalinger fra kunderne steg markant med 14 pct. til 10,7 mia. kr.
 • Indbetalingerne til markedsrente blev fordoblet og udgjorde 63 pct. af indbetalinger i alt
 • Den samlede balance voksede med 20,8 mia. kr. i perioden til 345 mia. kr.
 • Resultat før skat var 551 mio. kr. mod 121 mio. kr. i 1. halvår 2011
 • Bedste imagevurdering i pensionssektoren