Hvad betyder skattereformforslaget for dig?

Lovforslag om skattereformen er fremsat i folketinget den 14. august. Forslaget følger det politiske forlig, som blev indgået mellem Regeringen, de Konservative og Venstre den 22. juni. Loven forventes vedtaget medio september.

Elementerne i forslaget er tidligst planlagt til at træde i kraft fra den 1. januar 2013 og forslaget har betydning for flere pensionselementer.

Slut med indbetaling til kapitalpension Skattereformsforslaget betyder, at der fra og med 2013 ikke længere kan blive indbetalt til din kapitalpension. I stedet vil din opsparing gå til henholdsvis ratepension op til den gældende grænse (aktuelt 50.000 om året) og derefter til livsvarig livspension. Medmindre der er en anden fordeling for din pensionsordning.

Kapitalpensionen kan beskattes i 2013 med lavere afgift Skattereformsforslaget giver mulighed for, at din eksisterende kapitalpension kan beskattes med en afgift på 37,3 pct. i stedet for den normale afgift på 40 procent. Kravet er, at afgiften betales i 2013. Muligheden gælder for alle, uafhængig af om kapitalpensionen udbetales i 2013 eller senere.

Flertallet af kunder vil få en økonomisk fordel ved at vælge den lave sats. PFA vil derfor i løbet af 2013 åbne for frivillig tilmelding på vores hjemmeside, hvis du ønsker at betale den lave afgift.

Ny opsparingsmulighed for beskattede midler Skattereformsforslaget åbner for en ny opsparingsmulighed. Der kan opspares op til 27.600 kr. årligt men uden fradragsret. Opsparingen er bundet frem til pensionstiden på normal vis, og afkastet beskattes med den lave sats på aktuelt 15,3 procent. PFA vil udvikle et nyt produkt til denne type opsparing.