PFA's investeringer i 2012 giver tocifret milliardafkast

PFA-koncernen har skabt gode resultater på de finansielle markeder i 2012, hvor investeringerne gav et samlet afkast på 16,1 mia. kr. efter de første seks måneder.

Kunderne i markedsrente fik afkast på mellem 5,4 og 8,0 pct. Afkastet i gennemsnitsrentemiljøet i PFA Pension var i gennemsnit 5,5 pct. med et spænd på mellem 4,3 pct. og 7,0 pct. afhængig af rentegruppe.

Trods vækstafmatning i den globale økonomi, recession i Europa og stor volatilitet på de finansielle markeder, leverede alle aktivklasser positive afkast i første halvår. De høje resultater blev især trukket op af god performance af kreditobligationer og aktier, hvilket ikke mindst skyldes lempelser af pengepolitikken i eurozonen.

Danske aktier gav 16,1 pct. i afkast, mens kreditobligationer med afkast på mellem 8-10 pct. bidrog væsentligt til de høje investeringsafkast.

Hen over sommeren har også den kinesiske centralbank sænket renterne, ligesom den europæiske centralbank har varslet yderligere lempelser, hvilket har betydet at den positive udvikling er fortsat ind i andet halvår.

Afkast i gennemsnitsrente 
Noterede danske aktier16,1 %
Noterede udlandske aktier7,9 %
Alternative investeringer5,1 %
Aktier i alt7,9 %
Danske obligationer1,8 %
Indeksobligationer5,4 %
Udlandske statsobligationer4,1
Udlandske kreditobligationer8,7 %
Obligationer i alt4,4 %
Ejendomme3,0 %
Øvrige-
I alt5,5 %

”Resultatet er meget tilfredsstillende for kunderne i PFA. Evnen til at forrente kundernes pensionsopsparing gennem et højt investeringsafkast er det, der betyder mest for, at opsparingen vokser,” siger koncerndirektør og CFO Anne Broeng i en kommentar til PFA's gode resultater på finansmarkederne.

Afkast i PFA Plus på op til 8 pct. Kunderne i markedsrente fik de højeste afkast på 8 pct., når de havde påtaget sig en højere risiko. Men også kunder med en risiko, der svarede til gennemsnitsrentemiljøet, fik særdeles pæne afkast på 5,5-5,9 pct.

”Resultaterne viser, at PFA har et godt og fleksibelt investerings-setup med fokus på risikospredning og aktiv kapitalforvaltning, som kan håndtere de store udsving på de finansielle markeder og stadig skabe gode resultater til fordel for kunderne,” siger Anne Broeng.

Afkast i markedsrente - PFA Plus 1. halvår 2012   
   År til pensionering
 30 år  15 år  5 år
PFA Plus profil D - høj risiko8,0 %7,0 %6,4 %
PFA Plus profil C - middel risiko7,3 %6,6 %6,1 %
PFA Plus profil B - lav risiko6,6 %6,1 %5,8 %
PFA Plus profil A - meget lav risiko5,9 %5,7 %5,5 %

PFA’s årsrapport for 1. halvår 2012 forventes offentliggjort i slutningen af august.

Yderligere kommentarer til afkastet kan fås hos koncerndirektør og CFO Anne Broeng, PFA Pension, 3917 5006.