Synspunkt: Entrepreneurship efterlyses

Vi har brug for flere fandenivoldske ledere, som går forrest og trodser håbløse vilkår for at lykkes med det, som er meningen med at drive virksomhed: nemlig at skabe værdi.

Økonomisk vækst er vigtig. Det ved de fleste. Det gælder både i de private husholdninger, på virksomhederne og i samfundsøkonomien. Mange af os har oplevet, hvordan det er at arbejde i en virksomhed, der vækster, i forhold til at arbejde i en virksomhed, der skal indskrænke. Og for tiden ser vi, hvilken enorm betydning den negative vækst har for den enkelte borger, når lande som Grækenland og Spanien skal bremse op og indrette sig efter en ny økonomisk virkelighed. Der er en verden til forskel.

Den økonomiske vækst er ikke bare basis for det velfærdssamfund, vi skal give videre til vores børn og børnebørn. Vi har også brug for væksten for alt det positive, som vækst og udvikling betyder for foretagsomheden og virkelysten hos den enkelte. Og her har vi en særlig udfordring i Danmark – der er nemlig bekymrende få danskere, som ønsker at starte deres egen virksomhed i stedet for at være ansat i en virksomhed. Vi mangler entrepreneurship herhjemme.

Med entrepreneurship mener jeg en brændende lyst til at organisere, udføre og vurdere risiko og gevinst ved at drive en virksomhed. Og skabe værdi for sig selv, for kunderne og for samfundet.

Spørger man de unge talenter i USA, der læser en MBA på skoler som MIT og mange andre, så henter langt de fleste motivation og drivkraft i ønsket om at skabe deres egen virksomhed. Og de kan da også med et hurtigt kig over skulderen få øje på klasseeksempler, som Apple, Google, Microsoft og Facebook, der er vokset frem af unge menneskers kreativitet og entrepreneurship.

Helt anderledes ser det ud herhjemme – danskernes motivation kommer over en bred kam fra et helt andet sted. De vil ansættes i faste stillinger. Vil være lønarbejdere. Det er ærgerligt, fordi vores velfærdssamfund ville være væsentlig stærkere, hvis vi havde flere borgere med modet og lysten til at starte egen virksomhed.

Jeg oplever, at vi helt grundlæggende ikke stimulerer den selvstændige skabertrang nok herhjemme. Det gælder i det store, som i det små. Ja, faktisk lægger vi ofte hindringer ud for virkelysten ved at pakke enhver aktivitet ind i myriader af regler og klippefaste forventninger om den rigtige måde at gøre tingene på. Entrepreneurship kræver ikke mange studier. Næ, men det kræver erfaringer og opmuntring i en tidlig alder.

Derfor har vi brug for en kulturforandring, hvor flere unge ønsker at gøre noget for dem selv og for samfundet. Vi har brug for flere fandenivoldske ledere, som går forrest og trodser håbløse vilkår for at lykkes med det, som er meningen med at drive virksomhed: nemlig at skabe værdi. Men vi har også brug for unge, der vil noget andet end det gængse.

Vi skal opdrage vores børn til at være entreprenante. Jeg synes, vi har en forpligtelse som forældre og som samfund til at lære vores børn at fiske i stedet for at give dem fisk. Tænk hvis vi i uddannelsessystemet kunne spotte dem med entrepreneurship i generne og så lære dem at folde deres virkelyst ud. Så vi fik flere, der ikke havde som fremmeste målsætning at søge et job i en virksomhed eller hos det offentlige.

Af koncernchef, CEO Henrik Heideby, PFA Pension

Dette indlæg er blevet bragt som dagens synspunkt i Berlingske den 16. juli 2012.