Bedre vilkår for pensionsopsparing

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har aftalt med erhvervsorganisationen Forsikring og Pension at ændre reglerne for pensionsselskabernes hensættelser af kapital. Det er en god aftale, som giver selskaberne større fleksibilitet og bedre muligheder for at lægge en langsigtet investeringsstrategi til fordel for kunderne.

Den nye beregningsmetode beskytter pensionsopsparerne mod unødige tab på grund af de rekordlave renter og de helt unormale forhold på kapitalmarkederne for tiden. Samtidig åbner den op for, at pensionsselskaberne kan investere mere frit, så vi bedre kan bidrage til at skabe vækst i samfundet. Aftalen er således også positiv for væksten i dansk økonomi.

Ændringerne drejer sig mest om mekanikken i beregningerne af livsforsikringshensættelser. De nuværende unaturlige lave renteniveauer ville tvinge selskaberne til at hensætte kapital, som om den historisk lave rente ville vare ved i op til 60 år. Det ville efterlade kunderne som tabere, da de ville få et mere eller mindre fastlåst lavt afkast på det meget lave renteniveau. Med den nye aftale kan selskaberne beregne nutidsværdien for de pensioner, der skal udbetales de næste 20 år som hidtil, mens værdien af udbetalinger, der ligger længere ude, kan beregnes ud fra en højere rente.

Begrænset udbytte og lavere depotrenterSamtidig ønsker ministeren, at selskaberne udviser forsigtighed, og han begrænser i en periode selskabernes udlodning til ejerne. Det drejer sig om udbytte til aktionærerne og har ingen betydning for PFA.

Aftalen stiller også krav om lavere bonustilskrivning til kunderne i form af et loft på depotrenterne på 2 pct. Det gælder frem til 1. januar 2014. Det vil få betydning for PFA’s kunder, som kan se frem til en lavere depotrente. Det meldes ud senere.

Reserver med ved skifte til markedsrenteMinisteren og pensionsselskaberne er enige om, at selskaberne skal begrænse anvendelsen af garantier fremadrettet og give gode vilkår for kunderne til at skifte til markedsrente. Dette er helt i tråd med PFA’s politik om at give kunder, der skifter fra gennemsnitsrente til PFA Plus deres reserver med.

Med venlig hilsen
Anne Broeng
Koncerndirektør og CFO