Vil du samle din opsparing i markedsrente?

De seneste år er flere skiftet fra de traditionelle ordninger i gennemsnitsrente til de nye markedsrenteordninger. Det betyder, at mange i dag har opsparing begge steder og nu kan overveje, om de vil samle det hele i markedsrente. Læs her om fordele og ulemper, så du er klar, hvis PFA tilbyder dig at samle din opsparing.

Når du skal tage stilling til, om du vil samle din opsparing i markedsrente, er det godt at vide, hvordan den adskiller sig fra gennemsnitsrenteordningen. For der er faktisk nogle væsentlige forskelle, forklarer Carsten Holdum, der er forbrugerøkonom i PFA.

”I markedsrente råder du over din egen opsparing, og du får altid det fulde afkast ind på din opsparing med det samme. Sådan er det ikke i gennemsnitsrente. Her udjævnes afkastet over en årrække, så du får en stabil rente i både gode og dårlige år, ligesom du altid er sikret en mindsteudbetaling”, fortæller Carsten Holdum.

Du har måske en skjult opsparing, som kan være mange penge værd

Han tilføjer, at netop sikringen af mindsteudbetalingen er helt central, når du skal tage stilling til, om du vil samle din opsparing i markedsrente.

”I markedsrente er du ikke sikret en mindsteudbetaling. Du får simpelthen det afkast, markedet giver. Hvis du overfører din opsparing til markedsrente, kan PFA derfor give dig den andel af dine penge med, som hidtil er gået til at opretholde sikringen af din mindsteudbetaling i gennemsnitsrente,” fortæller Carsten Holdum. Han tilføjer, at mange på den måde har en slags ’skjult opsparing’, som de kan tage med ved overførslen.

Hvor mange penge, der står på den skjulte opsparing, afhænger helt af din individuelle ordning, men retningslinjerne for beregningen ligger fast. Det er nemlig sådan i dag, at alle ifølge lovgivningen skal have mindst det beløb, som sikringen af deres mindstudbetaling er værd. Og ifølge Carsten Holdum kan der være tale om et anseligt beløb. Han henviser i den forbindelse til mitpfa.dk, hvor du kan blive klogere på mulighederne og se, om du har opsparing, der kan overføres til markedsrente.

Er det så en god ide at samle opsparingen i markedsrente?

Det afhænger i høj grad af din egne personlige præferencer, men er muligheden for høje afkast vigtigere for dig end sikkerhed og en stabil rente, så anbefaler PFA markedsrente.

Der er selvfølgelig ingen, som med sikkerhed kan vide, hvordan finansmarkederne vil udvikle sig. Når det er sagt, så vurderer PFA generelt, at det bliver lettere af skabe afkast i markedsrente end i gennemsnitsrente, da PFA har langt større investeringsfrihed i markedsrente.

”Der er selvfølgelig ingen, som med sikkerhed kan vide, hvordan finansmarkederne vil udvikle sig. Når det er sagt, så vurderer PFA generelt, at det bliver lettere af skabe afkast i markedsrente end i gennemsnitsrente, da PFA har langt større investeringsfrihed i markedsrente. ”, forklarer Carsten Holdum. Han peger afslutningsvist på, at markedsrente ikke nødvendigvis betyder maksimal risiko.

”I PFA’s markedsrenteordning, PFA Plus, har den enkelte gode muligheder for at justere risikoen på sin egen pensionsopsparing. Her kan man nemlig vælge mellem fire investeringsprofiler med forskellige grader af risiko. I hver af de fire profiler bliver risikoen endvidere gradvist nedsat, jo nærmere man kommer pensionsalderen, og jo mindre tid der derfor er til at indhente eventulle tab på aktiemarkederne. På den måde er der altså også i markedsrente taget hensyn til behovet for sikkerhed”, slutter Carsten Holdum.