Stor fremgang for PFA-koncernen på alle fronter

PFA er kommet stærkt fra start i år og har tjent 6,2 mia. kr. til kunderne på investeringerne. Samtidig vokser kundernes indbetalinger næsten 20 pct. til 5,3 mia. kr.

”Væksten i forretningen er både udtryk for en stor tilgang af nye kunder og en solid underliggende vækst fra eksisterende kunder i PFA,” siger koncernchef og CEO Henrik Heideby.

Hovedresultater

 • Samlede indbetalinger på 5,3 mia. kr. Det er en vækst på næsten 20 pct. i forhold til Q1 2011.
 • Flest nye penge gik til markedsrente med 60 pct. af indbetalingerne. I Q1 2011 var andelen 27 pct. og ved udgangen af 2011 47 pct.
 • Investeringsafkast på 6,2 mia. kr. mod -2,6 mia. kr. i samme periode sidste år. Nøgletallet for afkastet er 1,8 pct.
 • Afkast til kunder i markedsrente på mellem 3,3 og 10 pct.
 • Balancen steg fra 284 mia. kr. til 335 mia. kr., svarende til en vækst på 18 pct.
 • KundeKapital er øget til 16,1 mia. kr. mod 13,7 mia. kr. pr. 31. marts 2011. En vækst på 2,4 mia. kr.
 • Koncernens basiskapital steg med 0,9 mia. kr. til 20,4 mia. kr.
 • Koncernens kapitalstyrke er øget med 2,0 mia. kr. til 16,9 mia. kr. siden årsskiftet.
 • Af de 16,9 mia. kr. udgjorde kollektivt bonuspotentiale 6,9 mia. kr. – en vækst på 1,1 mia. kr.
 • Solvensdækningen steg til 197 pct.
 • Årets resultat for første kvartal var 148 mio. kr. efter skat mod 20 mio. kr. i Q1 2011.
 • PFA har pensionsbranchens bedste omdømme.