PFA's CSR-rapport for 2011 er offfentliggjort

PFA har opnået markante resultater på CSR-området. Det viser selskabets CSR-rapport for 2011. Rapporten redegør for PFA’s holdninger til forretningsansvar og etik, og for de konkrete handlinger og resultater, PFA har nået i 2011 på området.

PFA har i 2011 fortsat indsatsen inden for ansvarlige investeringer, miljø og klima, kundedialog og samfundsengagement. Dette har ført til konkrete resultater:

  • Reduceret energiforbrug på hovedkontoret med 10 pct. CO2
  • Styrket processerne omkring aktivt ejerskab og taget nye initiativer inden for ansvarlige investeringer
  • Fokus på trivsel og sundhed, styrket medarbejderengagementet og et fald i sygefraværet
  • Fremmet forståelsen af pension gennem dialog, nye kommunikationsplatforme og netværk
  • Styrket dialog med kunder og færre henvendelser til kundetillidsmanden
  • Støttet frivilligt arbejde og ildsjæle blandt andet gennem PFA Brug Livet Fonden

PFA har desuden vedtaget en ny politik for forretningsansvar og etik. Politikken skal være med til at sikre sammenhæng mellem forretningsstrategi, værdier, etik og ansvarlighed.

PFA’s CSR-rapport for 2011 er offentliggjort på selskabets generalforsamling den 25. april 2012.

PFA Pension’s CSR-politik og indsatsområder tager udgangspunkt i efterlevelse af UN Global Compacts 10 principper og de FN støttede principper for ansvarlige investeringer PRI, som PFA tilsluttede sig i 2009. Udover CSR-rapporten rapporterer PFA også til UN Global Compact og PRI.