Ny fond i PFA Plus: PFA højt udbytte aktier

PFA kan nu tilbyde sine PFA Plus kunder at investere i fonden PFA Højt Udbytte Aktier.

Fonden investerer primært i børsnoterede, europæiske selskaber, der har fokus på udbetaling af udbytte og har en stor evne til at fastholde dette fremadrettet grundet stabile indtjeningsforhold og en fornuftig betalingsevne. Der lægges stor vægt på, at det enkelte selskab udbetaler et attraktivt udbytte eller forventes at gøre det fremadrettet. En del af fondens formue kan investeres på markeder udenfor Europa.

Fonden, der forvaltes af PFAs aktieteam, er tilgængelig på Du Investerer platformen i PFA Plus.

Målsætningen er at skabe et stabilt, langsigtet merafkast i forhold til MSCI Europa indekset inkl. udbytter.

Strategien har i 2012 leveret et afkast på ca. 9% med en lav risikoprofil. Porteføljens aktuelle dividende-niveau udgør ca. 5%.

Klik herefter på Investering/Du Investerer. Husk at have Nem Id klar eller benyt alternativt Digital Signatur.