Ny fond i PFA Plus: PFA Selection Europæiske High Yield Obligationer

PFA kan nu tilbyde sine PFA Plus kunder at investere i fonden PFA Selection Europæiske High Yield Obligationer.

PFA Selection Europæiske High Yield Obligationer er en fond, hvor PFA udvælger én eller flere fondsforvaltere som investerer i high yield obligationer udstedt af europæiske virksomheder. I PFA Selection konceptet udvælger PFA fonde, som vurderes at være blandt de bedste på deres område. Fondens målsætning er at skabe et langsigtet merafkast i forhold til Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Indekset (hedged til EUR).

Fonden er tilgængelig på Du Investerer platformen i PFA Plus.

High yield obligationer er betegnelsen for obligationer, der har en lav kreditvurdering og dermed større risiko for at gå konkurs i forhold til virksomheder med en højere kreditvurdering. Som kompensation for den højere konkursrisiko er afkastpotentialet også større end for obligationer med en højere kreditvurdering. Hos rating bureauerne svarer high yield til en kredit-rating på Ba1 eller lavere (Moody’s), eller BB+ eller lavere (Standard & Poor’s og Fitch). High yield kaldes ofte en hybrid, fordi afkast- og risikoegenskaber både minder om aktier og obligationer, hvis obligationen er udstedt af en virksomhed.

PFA har valgt Capital Four som forvalter af PFA Selection Europæiske High Yield Obligationer. Capital Fours investeringsteam består af 6 personer med lang erfaring inden for forvaltning af europæiske high yield obligationer. Inden teamet investerer i en obligation lægges der vægt på analyse af virksomhedens branche, de økonomiske nøgletal for virksomheden samt hvordan den enkelte obligation er sikret i tilfælde af at virksomheden går konkurs.

Klik herefter på Investering/Du Investerer. Husk at have Nem Id klar eller benyt alternativt Digital Signatur.