Ny fond i PFA Plus: PFA Selection Østeuropa Aktier

PFA kan nu tilbyde sine PFA Plus kunder at investere i fonden PFA Selection Østeuropa Aktier.

PFA Selection Østeuropa Aktier er en fond, hvor PFA vælger én eller flere fondsforvaltere med Østeuropa som investeringsunivers. I PFA Selection konceptet udvælger PFA fonde, som vurderes at være blandt de bedste på deres område. Målsætningen er at skabe et langsigtet merafkast i forhold til MSCI Emerging Market Europe 10/40 indekset inkl. udbytter.

Fonden er tilgængelig på Du Investerer platformen i PFA Plus.

PFA har valgt ”Magna Østeuropa Aktier” til at indgå i PFA Selection Østeuropa Aktier. Fonden investerer fortrinsvis i selskaber fra Rusland, Polen, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine og Ungarn, men kan også investere i selskaber fra de såkaldte randmarkeder i f.eks. Kasakhstan og Rumænien.

Chefporteføljemanager for fonden er Stefan Herz, der har arbejdet med aktieanalyse og porteføljeforvaltning siden 1991. Hele investeringsteamet består af 8 personer. Teamet finder typisk merværdi ved at investere i mindre selskaber hvis værdier overses af markedet. I hvert enkelt selskab fokuseres der på ledelsens kvalitet, evnen til at skabe cash flow, omkostningsstyring og risikoen for at selskabet går konkurs.

Klik herefter på Investering/Du Investerer. Husk at have Nem Id klar eller benyt alternativt Digital Signatur.