Dagens synspunkt: Ro på pensionsreglerne

Danskerne har fået nok af ændringer af vilkårene for pension. Der er brug for ro på nu, så man kan vænne sig til de nye regler. Det gælder både for beskatning af pensionsopsparing, for pensionsalderen og for vilkårene for efterløn.

I PFA har vi spurgt danskerne om deres holdning til ændringer i vilkårene for pensionsopsparing. Tre ud af fire danskere frygter, at Folketinget vil beslutte yderligere stramninger af reglerne for pensionsopsparing indenfor de kommende to år, mens fire ud af fem mener, at man fra politisk side bør holde sig fra pensionsopsparingen. Der er således ikke megen tillid til, at vilkårene for pensionsopsparing ligger fast, selvom langt de fleste ønsker ro på.

Den usikkerhed skaber bekymring. Pensionsopsparingen og i øvrigt pensionsvilkårene generelt er et af de helt afgørende elementer, der danner tryghed omkring familiernes økonomi. Man skal have sikkerhed for, at ens økonomiske vilkår i pensionstilværelsen ligger fast. Hvis ikke man har tryghed om det, så har man ikke økonomisk tryghed. Og jeg tror faktisk, at det bliver svært at genopbygge den forbrugertillid, der er en forudsætning for økonomisk vækst, hvis forbrugerne ikke kan have tillid til den væsentlige del af deres økonomi, der handler om pensionstilværelsen.

Mange nye regler skaber usikkerhed
Vi har fået mange ændringer i pensionsvilkårene i de seneste år. Et bredt flertal har indført opstramninger i efterlønsordningen. Også skattereglerne for indbetaling på ratepension er blevet strammet. Men det er ikke kun den nuværende regering, der har ansvaret. Det var den tidligere regering, der indførte loft over indbetalingerne på ratepension. Det blev en ny skatteskrue, som den ny regering blot har drejet lidt på. Regeringen har desuden øget pensionsafkastskatten (PAL-skatten) og varslet fjernelse af fradraget for investeringsomkostninger.

Det er mange ændringer for pensionen på kort tid. Vi mærker det på kunderne. Der er normalt knap 1.000 danskere, der ringer til PFA hver dag med spørgsmål om pension. Siden årsskiftet har tallet været omkring 20 pct. højere, og nogle dage er der 5-600 ekstra opkald. Usikkerheden er stor blandt pensionsopsparerne, og der er rigtigt mange spørgsmål om skat, fradrag, efterløn, omkostninger og andet, hvor reglerne er ændrede, og hvor danskerne har mistet overblikket.

Flere skal kunne forsørge sig selv
De mennesker har brug for ro på reglerne – og for tryghed omkring deres pensionsvilkår. Det gælder også når, der senere på året skal vedtages en ny skattereform. Der er ikke brug for ændringer på pensionen. Lad os få noget stabilitet. Vi ved godt, at der kan være velmenende teoretikere, der kan tegne modeller på papir, hvor man kan presse flere penge ud af pensionsopsparerne – og måske flytte nogle regninger til kommende generationer. Det kan være fristende, men lad nu være. For i virkeligheden vil den slags løsninger blot skabe fornyet usikkerhed omkring pensionen.

Samfundet har brug for, at flere kan forsørge sig med egen pensionsopsparing i fremtiden, fordi der i fremtiden er flere pensionister og færre i den erhvervsaktive alder. Færre skal forsøge flere. Det kræver derfor flere pensionister med en ordentlig opsparing. Og hver gang man forringer vilkårene for privat pensionsopsparing øger man samfundets kommende forsørgerbyrde.

Af Henrik Heideby, CEO og koncernchef i PFA Pension