Ny fond i PFA Plus: Skagen Global

Kunder i PFA Plus kan fremover investere i fonden Skagen Global. Fonden investerer i aktier globalt, herunder i de såkaldte udviklingslande (emerging markets).

Skagens tilgang er at finde aktieselskaber, der er karakteriseret ved de tre U’er: Undervurderet, Underanalyseret og Upopulær.

Ved at investere i disse selskaber, forventer Skagen at kunne skabe et højere afkast end det generelle aktiemarked målt ved indekset MSCI World All Countries.

Trods det danskklingende navn, er Skagen hjemhørende i Stavanger, Norge. Skagen Global fonden har eksisteret siden 1997 og har siden da givet et gennemsnitligt årligt afkast på 13,9% (opgjort ultimo november 2011).

Klik herefter på Investering/Du Investerer. Husk at have Nem Id klar eller benyt alternativt Digital Signatur.