PFA's depotrente bliver 2,75 % fra 1. januar 2012

De danske renter er faldet markant igennem 2011. Renten på en 10-årig statsobligation er således faldet fra 3 % ved årets start til omkring 2 %. Og efter den seneste rentesænkning ligger Nationalbankens rente nu på 0,8 %, hvilket er det laveste niveau nogensinde.

Det forventes også, at den europæiske centralbank vil sænke renten yderligere i det nye år, hvilket er med til at lægge et nedadgående pres på renteniveauet.

De lavere renter er et resultat af den økonomiske opbremsning. På den baggrund har bestyrelsen i PFA besluttet at ændre depotrenten fra 3,50 % til 2,75 % før skat for kunder med det traditionelle gennemsnitsrenteprodukt med virkning fra 1. januar 2012.

KundeKapital giver højere forrentning
Oven i de 2,75 % p.a. får PFA’s kunder med KundeKapital dog en ekstra rente på mindst 0,36 %-point. Depotrenten plus den ekstra rente fra KundeKapital giver kunderne en samlet forrentning på mindst 3,11 % før skat af deres indbetalinger til gennemsnitsrente.

PFA har robuste reserver – fortsat i grønt lys
PFA Pension har været i Finanstilsynets grønne lys i hele 2011 og har ikke kursværn for kunderne. PFA har igennem 2011 haft en kontrolleret vækst og udviser stærke nøgletal. Investeringspolitikken skal således både sikre værdiskabelse til kunderne på kort og lang sigt ved at afbalancere afkastmuligheder og risiko for tab.

Ændringen i depotrenten gælder for alle fire rentegrupper i gennemsnitsrente og har virkning fra 1. januar 2012.