Mediernes pension og PFA styrker samarbejdet

Mediernes Pension vælger PFA som leverandør af den obligatoriske gruppeordning til 7000 personer i mediebranchen og intensiverer dermed samarbejdet.

PFA Pension er tilbage som den foretrukne pensionsleverandør hos Mediernes Pension. Dermed indtager Danmarks største kundeejede pensionsselskab den position, der ellers på skift har været delt mellem Danica og PFA gennem flere år.

Aftalen omfatter 7000 journalister og mediechefer, der med den nye ordning får mulighed for at få optimale vilkår og fleksibilitet i alle dele af pensionsaftalen. Aftalen træder i kraft fra 1. januar 2013.

Det er noget af et gennembrud for vores forhandlinger med forsikringsbranchen, som vi i øvrigt har gennemført i samarbejde med vores rådgiver, Skinnerup Consulting. Vel og mærke med et resultat, som ikke indeholder nogen form for forringelser – tværtimod. Vi har sikret os, at priserne gælder i fem år,” siger Thomas Rønnov, forhandlingsdirektør hos Dansk Mediers Arbejdsgiverforening.

Fokus på høj værdiskabelse
Med et stærkt aftalegrundlag, og de stordriftsfordele der medfølger, får medlemmerne med valget af PFA adgang til markedets mest moderne pensionsløsninger med PFA PLUS. Her er der fokus på høj værdiskabelse kombineret med en favorabel gruppeordning.

Dertil kommer, at vi har sikret, at alle medlemmer vil være omfattet af hele forsikringspakken – også selvom de ikke udfylder en helbredserklæring,” siger Lars Werge, næstformand i Dansk Journalistforbund.

Med den nye aftale styrkes samarbejdet mellem PFA og en lang række mediehuse, der allerede i dag har pensionsaftaler med PFA for øvrige faggrupper. Samtidig cementerer PFA med denne aftale sin position som den foretrukne pensionspartner for de store funktionærorganisationer i Danmark.

Vi har sammen med Mediernes Pension sammensat en omfattende og fleksibel pensionspakke til medlemmerne, hvor værdiskabelse og god rådgivning er i højsædet. Som kundeejet selskab har det høj prioritet at holde omkostninger lavest muligt og sikre, at det overskud, der skabes, føres tilbage til den enkelte pensionsopsparer,” siger Lars Ellehave-Andersen, koncerndirektør hos PFA Pension.

For yderligere oplysninger:

Mediernes Pension:
Forhandlingsdirektør Thomas Rønnov, Mediernes Arbejdsgivere tlf. 33 97 42 48
Næstformand Lars Werge, Dansk Journalistforbund tlf. 33 42 80 00 

PFA Pension:
Koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen tlf. 39 17 59 10

Fakta om Mediernes Pension
Mediernes Pension arbejder for de bedst mulige forsikrings- og pensionsforhold for medlemmer af Dansk Journalistforbund – herunder også i DR og TV2 - samt for medarbejdere i virksomheder under Danske Mediers Arbejdsgiverforening.  Deriblandt at sikre tryghed for den enkelte og dennes husstand såvel før som efter pensionsalderen. Gruppeforsikringen er en solidarisk forsikring som omfatter invalidepension, invaliditet, børnepension samt engangsbeløb ved kritisk sygdom og død samt individuel tilkøb af sundhedsforsikring.

Fakta om PFA Pension
PFA er stiftet af arbejdsmarkedets parter i 1917, og er i dag Danmarks største selskab for firmapensioner. PFA er ejet af kunderne og har derfor en unik plads i markedet som et af de selskaber, der skaber mest værdi til kunderne. PFA Pension har som det eneste kommercielle pensionsselskab haft positivt investeringsafkast siden 2001. PFA forvalter aktiver for godt 300 mia. kroner.