Halvårsrapport 2011

PFA har skabt solide resultater i et vanskeligt halvår og har opnået en kontrolleret vækst med nye virksomheds- og organisationskunder samt et pænt mersalg til eksisterende kunder. Indbetalinger til PFA steg med 1,2 mia. kroner.

”Efter regnskabsperiodens afslutning har der været stor uro på kapitalmarkederne. Der er sket kraftige kursfald på aktiemarkederne. Samtidig er renteniveauet faldet. Sidstnævnte har haft større betydning for vores investeringsafkast efter halvåret end kurstabene på aktiemarkederne,” siger CEO og Koncernchef Henrik Heideby i en kommentar til halvårsrapporten. Investeringsafkastet efter 30. juni udgør således over 8 mia. kr.

Hovedpunkter til halvårsrapporten

  • Kunderne indbetalte 9,3 mia. kr. Det vil sige i alt 1,2 mia. kr. mere end samme periode sidste år.
  • Markedsrenteproduktet PFA Plus gav et godt afkast til kunderne på omkring 1 pct. i de fleste profiler. Samtidig er kundernes omkostninger i markedsrente blandt de laveste.
  • Indbetalinger til markedsrente var 3,3 mia. kr. svarende til 36 pct. af de samlede indbetalinger.
  • Prisfald på livsforsikringer og forsikring mod tab af erhvervsevne på op til 30 pct.
  • Kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på fripoliceydelser er samlet styrket med 2,1 mia. kr. siden årsskiftet.
  • Solvensdækning steg til 192 pct.
  • Bonusgrad og kollektiv Kundekapitalgrad udgjorde 7,5 pct.
  • Resultat før skat udgjorde 121 mio. kr.