PFA køber 19,99 pct. af Carlsberg byen

PFA Pension køber 19,99 pct. af udviklingsprojektet Carlsberg Byen. Det skriver Dagbladet Børsen i dag. Sælger er Carlsberg, der selv vil eje 25 pct. i Carlsberg Byen, ligesom Realdania vil eje 25 pct. af udviklingsprojektet. Købet er betinget af, at der konkluderes på dialogen med investorer til de resterende 30 pct.

Carlsberg Byen er den tidligere bryggeribydel i Valby, der har huset virksomheden Carlsberg siden 1847. Størstedelen af produktionen blev flyttet til Fredericia frem til 2008. Carlsberg vil fortsat forblive i området som lejer, idet de administrative, forskningsmæssige og besøgsmæssige aktiviteter – herunder Husbryggeriet Jacobsen – bliver i Valby. Carlsberg Byen dækker mere end 567.000 m2 byggeret, og udviklingen forventes at strække sig over 20 år med udviklingsaktiviteter fordelt over hele perioden.

”Det er vigtigt for PFA at medvirke til den fortsatte udvikling af Københavnsområdet, hvor vi ser gode investeringsmuligheder. Hidtil har det primært været virksomhedsdomiciler og erhvervsejendomme vi har investeret i. Carlsberg Byen rummer helt unikke muligheder som følge af Københavns hastige udvikling, der i de seneste år har oplevet en befolkningstilvækst på næsten 10.000 årligt. Efter al sandsynlighed vil denne udvikling fortsætte og bl.a. øge efterspørgslen efter boliger, der udgør en stor del af udviklingsprojektet” siger direktør Michael Willumsen, PFA Ejendomme til Dagbladet Børsen.

Udviklingen af Carlsberg Byen, med dens beliggenhed tæt på Københavns centrum, skaber mulighed for et nyt bykvarter med en blanding af hovedsageligt boliger, erhverv, butikker og kultur. Rammelokalplanen for bydelen blev vedtaget i 2009 og fastlægger en overordnet bebyggelsesplan med en tæt karrébebyggelse på 3-6 etager, og en række slanke højhuse på 50-120 m. Antallet af boliger i Carlsberg Byen forventes at blive ca. 3.000, hvoraf ca. 10 pct. bliver lejeboliger til lav leje.

Den kommende bydel er velforsynet med kollektiv trafik i form af flere bus- og S-togslinier. Hertil åbner to metrostationer i nabobyområderne i 2018. Det er også besluttet at flytte Enghave Station, så den får en mere optimal placering ved Carlsberg Byens sydøstlige del.

PFA koncernen havde ultimo 2010 investeret 14,3 mia. kroner i ejendomme og ejendomsfonde i ind– og udland.