Privatøkonomi på pensionsskemaet

PFA Pension ansætter pr. 1. august 2011 jurist og HD(F) Carsten Holdum til en nyoprettet stilling som privatøkonom.

”Som markedsleder ønsker vi at styrke PFA’s samlede kommunikation og rådgivning til kunderne. Fokus er på ordentlig og enkel vis at hjælpe kunder med at håndtere pensionsopsparing og privatøkonomi over et livsforløb,” siger koncernchef Henrik Heideby.

Carsten kommer fra en stilling som cheføkonom i Forbrugerrådet, hvor han har været ansat siden 2007. Før da har han samlet 12 års erfaring fra den finansielle sektor, heraf 10 år på forsikringsområdet.

”Arbejdet i Forbrugerrådet begyndte kort før bankkrisen i 2008 og fik derfor stort fokus på den finansielle sektor, hvor et gennemgående tema for mange forbrugerklager var mangelfuld rådgivning i forbindelse med opsparing og investering. I virkeligheden talte sektoren og kunderne ofte forbi hinanden og havde vidt forskellig opfattelse af centrale begreber. Det førte til store uventede tab for kunderne og klager,” siger Carsten Holdum.

Krisen ændrede ikke på, at danskere i stigende omfang sparer op til pension og dermed i stigende omfang skal kunne håndtere disse midler. Det kræver afklaring af mange spørgsmål: Hvor meget sparer de andre op? Er det fordelagtigt at nedbringe gæld? Hvor meget risiko kan eller bør man påtage sig? Hvordan fungerer opsparing i samspil med offentlige ydelser? I hvilken rækkefølge bruger man af sin opsparing? For at nævne nogle af de vigtigste.

Med denne stilling ønsker PFA at styrke kundernes mulighed for på ordentlig vis at få afklaret sådanne spørgsmål. På tværs af den traditionelle organisation og ved at videreformidle den specialistviden PFA har i sin organisation, men på enkel måde så kunder kan relatere det til sig selv og deres private økonomi.

Yderligere kommentarer kan fås hos koncernchef og CEO Henrik Heideby, 3917 5001, og cheføkonom Carsten Holdum, Forbrugerrådet, 2715 7435.