PFA årsrapport 2010 højt afkast og solid vækst

2010 var et godt år for PFA-koncernen. I et vanskeligt marked lykkedes det at skabe markant vækst i indbetalingerne fra kunderne og endnu en gang levere et højt afkast.

"Resultaterne fra året er særdeles tilfredsstillende. Vi har leveret et højt investeringsafkast, som kombineret med lave omkostninger giver kunderne en høj værditilvækst på deres opsparing. Samtidig har tilgangen af nye kunder bidraget til en markant vækst i indbetalingerne," siger koncernchef og CEO Henrik Heideby, PFA Pension.

Hovedtal for 2010 - PFA-koncernen    
Resultatopgørelse, mia. kr. 20102009Ændring
Kundernes indbetalinger 18,515,43,1
Udbetalinger til kunderne 12,912,10,8
Investeringsafkast 20,216,04,2
Forsikringsmæssige driftomkostninger 0,61,0-0,4
Resultat før skat 0,60,50,1
     
Balance, mia. kr.    
Egenkapital 5,24,60,6
Kundekapital 13,712,11,6
Basiskapital17,415,12,3 
Kollektivt bonuspotentiale7,04,42,6 
Balancesum i alt299,2252,946,3 
     
Afkasttal20102009  
Investeringsafkast i markedsrente10-20%16-27%  
Investeringsafkast i gennemsnitsrente8,5%6,9%  
Depotrenrte før skat3,5%3,5%  
Rente af individuel Kundekapital12,3%20,0%  
     
Solvens20102009  
Solvensdækning185%173%  

Fremgang for PFA PFA fik markant vækst i indbetalingerne fra kunderne, der steg med 20 pct. til 18,5 mia. kr. Det er de højeste indbetalinger i PFA’s historie. PFA er det pensionsselskab, der har haft de højeste indbetalinger på det danske marked i 2010 – både målt i samlede indbetalinger og i løbende indbetalinger.
Det er indskud fra nye kunder, herunder tilgangen af to store pensionskasser, der har medvirket til fremgangen.
Indbetalingerne til markedsrente er mere end fordoblet til 3,9 mia. kr. i 2010.
PFA-koncernen opnåede samtidigt et særdeles tilfredsstillende investeringsafkast på 20,2 mia. kr. mod 16,0 mia. kr. i 2009. Væksten svarer til en stigning på 26 pct. Hermed har PFA skabt positive investeringsafkast ni år i træk, hvilket er ganske bemærkelsesværdigt i finanssektoren.

Høj værdiskabelse til kunderne Højt afkast, lave omkostninger og et begrænset driftsherretillæg sikrer ekstra værdi til kunderne. Alt i alt har kunderne i PFA kun betalt 0,1 procentpoint af investeringsafkastet i driftsherretillæg til egenkapitalen og 0,3 procentpoint i omkostninger i 2010.
De forsikringsmæssige omkostninger blev i 2010 ekstraordinært reduceret med 111 mio. kr., som PFA modtog retur for moms, der var indbetalt for meget for perioden 1998-2009. Samlet faldt omkostningsprocenten væsentligt i 2010.
I de seneste fem år har PFA skabt 23,1 pct. i afkast af kundemidlerne trods finanskrisen. Heraf er et nettoafkast på 20,1 pct. gået til kunderne, mens kun 3,0 procentpoint er gået til omkostninger og driftsherretillæg.

Værdiskabelse - PFA koncernen   
Procent201020092006-10
Afkast før PAL af kundemidler8,06,623,1

Forretning af kundemidler inkl. Kundekapital efter
omkostninger før PAL

7,65,920,1
Omkostningsprocent af præmier3,14,5 
Omkostningsprocent af hensættelser0,270,34 

Afkast op til 20 pct. til kunder i markedsrente PFA’s kunder med markedsrente fik igen i 2010 et afkast helt i top i markedet. PFA’s anbefalede risikoprofiler i PFA Sammensætter og i det nye livscyklusprodukt PFA Plus gav mellem 10 og 20 pct. i afkast. De seneste fem år har afkastet til kunderne udgjort op til 29 pct.
Afkastresultatet skyldes en kombination af høje afkast på de enkelte aktivklasser, en fordelagtig fordeling mellem aktivklasserne og lave omkostninger.
PFA er da også flere gange i løbet af 2010 blevet fremhævet i analyser fra bl.a. Morningstar som selskabet, der både giver bedst afkast på markedsrenteprodukterne og har de laveste omkostninger.

Investeringsafkast 2010 i pct. for PFA's anbefalede markedsrenteprodukter   
År til pensionering30  15  5  
PFA sammensætter19,416,112,7
PFA Plus profil C (mellem risiko)13,811,510,1
PFA Plus profil D (høj risiko)15,912,811,1
Investeringsafkast 2006-10 i pct. for PFA's anbefalede markedsrenteprodukter   
År til pensionering30  15  5  
År til pensionering21,526,728,4
PFA Plus profil C (mellem risiko)15,621,325,1
PFA Plus profil D (høj risiko)18,022,826,3

Nyt initiativ – Kapitalforvaltning I løbet af 2010 tilbød PFA kapitalforvaltning som ny ydelse med fuld udnyttelse af koncernens investeringsekspertise og mangeårige administration af investeringer. Formålet er at skabe værdi til pensionskunderne via øget afkast og lavere omkostninger.

Vi har optimeret strukturen i PFA’s investerings-setup med etablering af selskaberne PFA Kapitalforvaltning og PFA Portefølje Administration samt investeringsforeningen PFA Professionel Forening med 18 nyoprettede afdelinger, som også rummer aktiverne fra PFA Pension. Det har ført til en reduktion af prisniveauet. Eksempelvis ligger priserne for kunderne i PFA Plus nu i niveauet 0,40-0,73 pct. – markant lavere end normen i branchen.
PFA forventer gode muligheder i markedet for kapitalforvaltningsydelser til i første omgang institutionelle investorer, organisationer og fonde og ser frem til at kunne byde adskillige nye eksterne kunder velkommen ombord i 2011.

Stærkt samarbejde med Letpension I 2010 gik PFA og Letpension i luften med helt nye forsikrings- og pensionsprodukter til privatkunder. Letpension dækker mere end 100 pengeinstitutter og ca. 1.000 filialer over hele landet. Samarbejdet med Letpension har vist sig særdeles stærkt.

De nye såkaldte letsikringsprodukter er integreret med Letpensions digitale rådgivningsværktøj, som skaber en helt ny kundeoplevelse, hvor rådgivning, helbredsvurdering og oprettelse af forsikrings- og pensionsprodukterne sker i én sammenhængende proces.
Trods mange kræfter i udviklingen af produkter og teknologi, er der i 2010 via Letpension solgt for i alt 1 mia. kr. Det giver grobund for stor optimisme for 2011.

Resultat og soliditet Årets resultat blev 580 mio. kr. før skat. Når langt den overvejende del af investeringsafkastet går til kunderne, skal årets resultat ikke være for højt. Efter skat og fradrag for minoritetsaktionærernes andel udgjorde årets resultat 448 mio. kr. Det er en forbedring på 99 mio. kr. fra året før. Årets resultat er særdeles tilfredsstillende i lyset af den værdi PFA samtidig har skabt til kunderne.
Kundernes fælles reserver i PFA-koncernen blev styrket betydeligt. I alt fordelte PFA 7,2 mia. kr. til kunderne i form af depotrente og 0,5 mia. kr. i form af rente til individuel KundeKapital. Den overskydende basiskapital steg med 1,7 mia. kr. KundeKapital steg i 2010 med 1,6 mia. kr. til 13,7 mia. kr. Solvensdækningen var ved årets slutning 185 pct.

Hermed står PFA-koncernen solidt rustet til morgendagens kapitalkrav.