Grundlagsrenten sættes ned

Finanstilsynet har nedsat den maksimale grundlagsrente, som pensions-selskaberne må bruge i pensionsordninger med gennemsnitsrente, fra 2 procent til 1 procent.

Nedsættelsen af grundlagsrenten har i første række betydning, når vi opretter en ny police med gennemsnitsrente. Alle nye policer med gennemsnitsrente i PFA vil fra og med 2. april 2011 blive oprettet på et nyt grundlag med en grundlagsrente på 1 procent.

Ydelsesgarantien på nye policer tegnet efter 2. april 2011 Alle nye policer med gennemsnitsrente vil fra og med 2. april 2011 blive oprettet med en grund-lagsrente på 1 procent.

Vi ændrer ydelsesgarantien på nye policer oprettet efter 2. april 2011, som flere andre i branchen har gjort. Garantien gælder for de penge, der allerde er indbetalt og ikke på forhånd for de forventede indbetalinger.

Når vi beregner de udbetalinger, kunderne kan se frem til, tager vi også kundens forventede indbetalinger frem til pensionering med. Så ved kunderne, hvad de kan forvente, når de skal bruge deres pensionsordning. Nu vil en del af beløbet dog være ugaranteret. Men jo tættere man kommer på pensioneringen, jo større vil den garanterede del blive, da vi som nævnt tilknytter garantien, når pengene indbetales. 

Nye beregningsgrundlag Fra 2. april benytter vi også nye beregningsgrundlag til livsbetingede dækninger og andre risiko-produkter. I de nye grundlag er der taget hensyn til, at danskerne lever længere.

Forhøjelser på eksisterende policer Grundlagsrenten for præmieforhøjelser og indskud mv. på eksisterende policer vil også blive sat ned til 1 procent. Det vil ske fra 1. juli 2011 for policer, der alene har en grundlagsrente på 2 procent.

Samme ændring for policer med grundlagsrente på 3 procent og/eller 5 procent træder i kraft fra 1. januar 2012.

Den ændrede ydelsesgaranti på nye policer bliver ikke anvendt ved forhøjelser på eksisterende policer.

Overskud på eksisterende policer Fra 1. juli 2011 vil overskud på alle policer, der har grundlagsrente på 2 % blive anvendt til styrkelse. 

Styrkelse er policens andel af overskuddet, som tilskrives depotet, uden at de aftalte udbetalinger forhøjes. Da vi anvender depotet til at finansiere de aftalte udbetalinger, medfører denne anvendelse af overskuddet større sikkerhed for, at depotet fremadrettet kan finansiere de allerede aftalte udbetalinger.

Denne overskudsanvendelse har været anvendt på policer med grundlagsrente på 3 procent eller 5 procent i en årrække.

Når de aftalte udbetalinger kan købes for den aftalte indbetaling og det opsparede depot ved hjælp af det nye beregningsgrundlag, vil yderligere overskud blive anvendt som bonus. Det vil sige, at de garanterede udbetalinger derefter typisk forhøjes.

Mulighed for højere afkast For de nye medarbejdere, der fra 2. april kommer ind i en pensionsordning med gennemsnits-rente, vil garantier og prognoser for de kommende pensioner blive anderledes end hidtil.

Men det behøver ikke medføre, at de faktiske pensionsudbetalinger bliver lavere. Mindre garantier giver større frihedsgrader for PFA’s investeringspolitik. Og jo større frihedsgrader for investeringspolitikken, jo større er også mulighederne for højere afkast, som kan gå videre til kunderne.