PFA Pension og Mercer indgår forlig i voldgiftssag

PFA Pension og Mercer Pensionsrådgivning A/S har i dag indgået forlig i den voldgiftssag, som Mercer anlagde mod PFA efter, at pensionsselskabet ophævede parternes samarbejdsaftale i december 2009.

PFA valgte at ophæve samarbejdet med Mercer i december 2009 efter, at udtalelser i pressen fra Mercer ifølge PFA gav anledning til ubegrundet usikkerhed om PFA's økonomiske soliditet. Mercer mente, at ophævelsen af aftalen var uberettiget og anlagde på den baggrund en voldgiftssag med krav om erstatning.

Parterne er nået til enighed om et forlig, der betyder, at sagen er afsluttet til begge parters tilfredshed.  Som en del af forliget er parterne enige om en aftale om principperne for servicering af fælles kunder.

I tillæg er parterne enige om at forhandle en ny samarbejdsaftale, der også indebærer en afvikling af den gældende klientkontomodel.

Parterne er enige om, at forligets indhold ikke offentliggøres.

Yderligere information ved:
PFA Pension, koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen, tlf. 39 17 59 10

Mercer Pensionsrådgivning A/S, Senior Partner, Nordic Market Leader Per Myklestu, tlf. +47 97 58 97 24