PFA alliance frigiver 500 mio. kr. til PVJ's pensionister

Medlemmerne i Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernet i Danmark – i daglig tale PVJ – har efter 110 års virke besluttet at overdrage pensionskassens aktiviteter og fremtidige pensionsudbetalinger til PFA Pension.

Derved får PFA ansvar for at forvalte de godt to mia. kroner, som de 1.172 nuværende medlemmer i PVJ har stående på deres pensionsordninger.

Ved overdragelsen får pensionskassens medlemmer en forhøjelse af pensionerne på over 24 %, svarende til at medlemmernes formue forøges med ca. 500 mio. kr. Årsagen er, at PVJ’s egenkapital fordeles blandt medlemmerne ved overgangen til PFA.

”Jeg er rigtig glad for den store opbakning, som medlemmerne i PVJ har vist forslaget. Nu har vi fået sikret, at medlemmernes pensionsindbetalinger bliver fordelt på en retfærdig og god måde, samtidig med at der sker en betydelig forhøjelse af medlemmernes pensioner,” siger Per Michelsen, bestyrelsesformand i PVJ.

Med det faktum, at pensionskassen inden for en kortere årrække skulle afvikles, har bestyrelsen arbejdet for at skabe de bedst mulige resultater for medlemmerne, og disse resultater har medført forøgede pensioner for alle medlemmer. Ud af de 270 medlemmer på PVJ’s ordinære generalforsamling i København den 27. april stemte 267 ja til bestyrelsens indstilling. En beslutning der blev endeligt vedtaget på mandagens ekstraordinære generalforsamling. Overgangen sker pr. 15. september 2010.

PFA Pension styrker forretningenAlliancen med PVJ styrker PFA Pensions position på arbejdsmarkedspensionsområdet, hvilket er i fuld overensstemmelse med den partnerskabsmodel, der er skabt i PFA. Over en årrække er der blevet grundlagt en solid platform for at kunne indgå alliancer og betjene store som små pensionskasser og pensionsselskaber, hvilket eksempelvis er tilfældet med FunktionærPension.

”Vi er rigtig glade for at kunne byde PVJ’s medlemmer velkommen i PFA-familien. PFA er Danmarks største kundeejede pensionsselskab, og vi deler de værdier og den involverende tilgang til pensionskunderne, som medlemmerne har været vant til i PVJ. Vi er overbevist om, at den kloge beslutning som medlemmerne i PVJ har truffet kan være til inspiration for andre,” siger Lars Ellehave-Andersen, koncerndirektør i PFA Pension.

Yderligere kommentarer kan fås hos: Koncerndirektør i PFA Pension Lars Ellehave-Andersen, telefon 39 17 59 10

Bestyrelsesformand i Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernet (PVJ) Per Michelsen, telefon 24 49 15 99Fakta om PVJForeningen af Værkstedfunktionærer i Jernindustrien i Danmark organiserede sig i 1899, hvor efter der blev oprettet en pensionskasse for medlemmerne. Fra 1994 har pensionskassen været under afvikling og bestyrelsen har løbende haft for øje, hvornår pensionskassen skulle afvikles ved at pensionsforpligtelserne blev overført til en anden pensionsudbyder. Pensionskassen har gennem en årrække været lukket for tilgang, og de 1.172 medlemmer har en gennemsnitsalder på over 79 år.

I 2008 besluttede bestyrelsen at undersøge forskellige alternativer for, hvorledes pensionskassens pensionsforpligtelser kunne videreføres i andet regi. På generalforsamlingen i 2009 fik bestyrelsen et overvældende mandat til at gå videre med at overdrage pensionsforpligtelserne til en anden pensionsudbyder. På generalforsamlinger i 2010 har medlemmerne derefter besluttet at overdrage pensionsforpligtelserne til PFA.

Af årsregnskabet for 2009 fremgår, at pensionskassen pr. 31. december 2009 havde akti-ver for kr. 1.996 mio. og en egenkapital på kr. 389 mio. Pensionskassen havde i 2009 et investeringsafkast på 12,5 %.

Fakta om PFA PensionPFA Pension er Danmarks største kundeejede pensionsselskab med godt en million pensionskunder. Selskabet forvaltede ultimo 2009 ca. 253 mia. kr. I 2009 fik PFA et investeringsafkast på 16 mia. kr., og PFA Pension har som det eneste kommercielle pensionsselskab haft positivt investeringsafkast i de seneste otte år i træk. De samlede indbetalinger til PFA-koncernen udgjorde 15,4 mia. kroner i 2009.