PFA offentligegør første CSR-Rapport

På generalforsamlingen den 22. april præsenterede PFA selskabets første CSR-rapport, som bla. handler om indsatser for både miljø og klima, virksomheders sundhedsansvar og om at være en ansvarlig investor.

For PFA Pension var 2009 et år fuld af CSR-highlights. Året var kendetegnet ved tilslutning til de vigtigste internationale principper FN’s ramme for CSR, UN Global Compact, og UNPRI, FN’s principper for ansvarlige investeringer, og et medlemskab af verdens største klimaorganisation the Carbon Disclosure Project.

De internationale principper giver PFA en referenceramme og er del af den måde, som PFA arbejder med integrationen af CSR i forretningsstrategien.

”Jeg er utrolig glad for at kunne offentliggøre vores første CSR-rapport. CSR-aktivteter er ikke nyt i PFA, men med den strategiske tilgang, som vi bla. har fået på plads ved at tilslutte os de internationale rammer i 2009, styrker vi vores forretningsdrevne indfaldsvinkel til samfundsansvar,” siger CEO og koncernchef Henrik Heideby.

Ved at integrere CSR i forretningen øger PFA værdiskabelsen til kunderne og sikrer en høj kvalitet i services og ydelser.

”Konkurrencedygtige virksomheder står sig bedst ved at inkorporere CSR i hele værdikæden. Som institutionel investor har vi en forventning om en positiv sammenhæng mellem en virksomheds performance indenfor klima og miljøhensyn, sociale forhold og god selskabsførelse og den økonomiske performance. Den holdning gælder naturligvis også vores eget selskab,” afslutter Henrik Heideby.

Der er også en stærk sammenhæng mellem CSR i forretningen og PFA’s særlige ejerskabsmodel. Som kundeejet selskab er det PFA’s fornemmeste opgave at skabe størst mulig værdi til kunderne med ansvar for det fællesskab, som både de og PFA er en del af.