PFA ny klimapartner med Dong Energy

Som det første pensionsselskab i Danmark indgår PFA Pension et klimapartnerskab med DONG Energy. Partnerskabet er et led i PFA’s klimastrategi om på sigt at blive CO2-neutral og støtte udbygningen af dansk vedvarende energi.

PFA har som mål at reducere CO2-udslip med 10 pct. i 2010. Det er en væsentlig del af aftalen, at PFA aftager grøn strøm fra Horns Rev 2, verdens største hav-vindmøllepark.

Klimapartnerskabet med DONG Energy skal realisere en fælles vision, om at fremtidens energiforbrug skal være grønt og CO2-neutralt.

”Med partnerskabet får vi ekspertisen til at identificere de indsatser, der giver de største energibesparelser. Vi får energi fra vedvarende kilder uden at belaste det samlede CO2-tal og vi støtter op om udbygningen af vedvarende energikilder i Danmark. Hermed tager PFA et væsentligt skridt fremad mod at realisere vores klimastrategi," siger koncernchef i PFA Henrik Heideby.

Udover at partnerskabet med PFA er nyt, er PFA også en helt ny type partner, som man hos DONG forventer sig meget af.

”PFA bliver vores første klimapartner i pensionsbranchen. Det er en branche, hvor man altid skal tænke langsigtet, og det er netop en af de ting, vi lægger vægt på i arbejdet med partnerskaberne. Så jeg hilser aftalen velkommen, og jeg håber, at den kan virke som en motor, der stimulerer andre til at gå samme vej," siger koncerndirektør i DONG Energy Lars Clausen.

Vigtigt led i PFA's miljø- og klimastrategi
Samarbejdet med DONG sker som et led i PFA’s miljø- og klimastrategi, som blev offentliggjort tidligere i år. Strategien samler PFA’s indsatser og aktiviteter med et miljø– og klimaperspektiv og har ifølge Henrik Heideby to overordnede mål.

”Vore mål er at reducere udledningen af CO2 og mindske forbrug, som påvirker miljø og klima for at gøre PFA til en CO2-neutral virksomhed. Vi vil også gøre vores til, at andre virksomheder handler miljø- og klimamæssigt forsvarligt,” siger han.

Når PFA investerer kundernes pensionsmidler sker det ud fra en vurdering af, at virksomheder, der tager miljø- og klimamæssige hensyn, på sigt vil være mest konkurrencedygtige.

”Sammen med DONG ønsker vi at sende et signal om den forretningsmæssige og samfundsmæssige fordel, der er ved at reducere virksomhedens energiforbrug og støtte udbygningen af vedvarende energikilder i Danmark,” afslutter Henrik Heideby.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til:
Koncernchef og CEO Henrik Heideby, PFA Pension, tlf. 39 17 50 22