Lokale og regionale pengeinstitutter og PFA indgår strategisk samarbejde

PFA Pension og kredsen af lokale og regionale pengeinstitutter, der står bag Letpension, har besluttet at indlede et strategisk samarbejde. Samarbejdet indebærer, at Letpension fremover vil fokusere på at udvikle og administrere rådgivnings- og distributionsløsninger på pensions- og forsikringsområdet for lokale og regionale pengeinstitutter, mens PFA Pension overtager rollen som leverandør af den nødvendige produktvifte.

PFA har givet tilsagn om at udvikle sine eksisterende produkter og administrative systemer, så de fremover tilpasses den kunde- og rådgiveroplevelse, der fra starten har været central i Letpension-tankegangen, og som parterne er enige om at opretholde.

”Som markedsleder inden for firmapension har vi fokus på at løse virksomheders og organisationers behov for moderne pensionsordninger og forsikringer, der giver kunderne værdi. I partnerskabet med Letpension får vi nu adgang til en ny og rådgivningseffektiv distributionskanal til private kunder på en omkostningseffektiv måde,” siger Henrik Heideby, koncernchef, PFA Pension.

”Det var ikke sådan, vi fra starten havde tænkt indholdet af Letpension. Men skærpede krav til kapital og produkter, samt den finansielle krises pres har gjort det nødvendigt at gentænke Letpensions forretningsplan. Og i Letpensions bestyrelse synes vi, at det nye strategiske samarbejde er en rigtig god og effektiv respons på virkelighedens udfordringer. Vi kan i pengeinstitutterne og i Letpension fastholde alle vores nyskabende tanker om rådgivning og kundebetjening, og det kan vi så kombinere med alle PFA Pensions kendte og stærke produkter,” siger Leif Larsen, bankdirektør i Jyske Bank og formand for Letpension.

Et stærkt fællesskab Parterne har de seneste måneder drøftet udgangspunktet for og perspektiverne ved at indgå i et strategisk partnerskab og er kommet til den fælles opfattelse, at der er basis for at udvikle et stærkt fællesskab både markedsmæssigt og økonomisk.

De kommende måneder vil parterne yderligere undersøge og dokumentere, hvordan samarbejdet skal udformes. Målet er fra primo 2010 at lade Letpension-fællesskabet distribuere PFA’s eksisterende produkter med enkelte tilpasninger til private kunder. I løbet af 2010 skal PFA’s produkter søges tilpasset til og integreret i Letpensions rådgivnings- og administrationstanker.

Parterne forventer, at det strategiske samarbejde inden for 3-5 år ganske væsentligt vil styrke de lokale og regionale pengeinstitutters tilstedeværelse over for deres kunder, og PFA vil styrke sin eksisterende stærke markedsposition på området firmapension over for de større erhvervskunder til også at omfatte de mindre erhvervskunder samt i særdeleshed de individuelle pensioner og forsikringer.

Som en del af det strategiske samarbejde er det foreslået, at Henrik Heideby, koncernchef i PFA, indtræder som bestyrelsesmedlem i Letpension, samtidig med at Letpension får to pladser i PFA’s Kunderåd.

Yderlige oplysninger kan fås hos: Bankdirektør Leif Larsen, bestyrelsesformand i Letpension, tlf.: 89 89 20 05.
Koncernchef Henrik Heideby, PFA Pension, tlf.: 39 17 50 22.