PFA styrker positionen i markedet

PFA Pension opnåede et af markedets bedste resultater i årets første ni måneder, da kunderne indbetalte i alt 10,6 mia. kroner i bruttopræmier.

PFA Pension opnåede et af markedets bedste resultater i årets første ni måneder, da kunderne indbetalte i alt 10,6 mia. kroner i bruttopræmier.

Det er et begrænset fald på 2,3 pct. i de samlede indbetalinger i forhold til samme periode sidste år. Da de øvrige pensionsselskaber har oplyst et fald i de samlede indbetalinger på mellem 8 og 24 pct., er PFA’s position i markedet blevet styrket i årets første ni måneder.

”På trods af økonomisk krise i samfundet oplever vi en stigende interesse hos kunderne for firmapension og vores nye sundhedsydelser,” siger koncernchef Henrik Heideby.

  • Samlede indbetalinger på 10,6 mia. kr. - en stigende markedsandel
  • Investeringsafkast på 11,7 mia. kr. – 17 mia. kr. bedre end Q 1-3 sidste år
  • Markedsrenteafkast i fonde på op til 80 pct.
  • Omkostninger faldet med 52 mio. kr.
  • Kunderne vælger livspension
  • CSR – fokus på miljø og klima
  • Overskydende basiskapital øget med 1,4 mia. kr.
  • Resultat før skat på 467 mio. kr. – en forbedring på knap 600 mio. kr.