PFA pension underskrevet FN's Global Compact

PFA Pension har netop underskrevet Global Compact, FN’s verdensomspændende initiativ for samfundsansvar. Underskriften er et af flere initiativer, der viser, at PFA vedkender sig det samfundsansvar, som påhviler pensionsbranchen.

PFA Pension har netop underskrevet Global Compact, FN’s verdensomspændende initiativ for samfundsansvar. Underskriften er et af flere initiativer, der viser, at PFA vedkender sig det samfundsansvar, som påhviler pensionsbranchen.

PFA har tidligere i år underskrevet FN’s principper for ansvarlige investeringer UN PRI, men nu ønsker virksomheden at tage et endnu større skridt:

”Vi ønsker at sende et signal til vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere om, at vi vedkender os vores samfundsansvar og støtter FN’s indsats for at løse globale udfordringer. Dette skal ikke kun ske igennem vores investeringer, men indgå som en integreret del af alle virksomhedens forhold,” siger adm. direktør Henrik Heideby.

Ejerforhold er drivkraften
Det unikke ejerforhold og position som kundeejet virksomhed er drivkraften i PFA’s samfundsengagement. PFA er til for at skabe værdi for kunderne. Det gælder både for virksomheder og for den enkelte pensionsopsparer:

”Vi tror på, at virksomheder, der tager etiske, sociale, og miljømæssige hensyn, på sigt vil være mest konkurrencedygtige. Det er udgangspunktet for både den måde vi driver PFA på og vores forvaltning af pensionsopsparernes midler gennem investeringer i andre virksomheder. Samfundsansvar både kan og skal forenes med en god og sund forretning,” siger Henrik Heideby.

Global Compact giver PFA en international anerkendt ramme for CSR-arbejdet, som vil bidrage til at styrke og synliggøre PFA’s indsatser. Samtidig påvirker Global Compact, at PFA vedvarende stiller krav til sig selv om at udvise forretningsdrevet samfundsansvar.

”PFA lever allerede på mange områder op til de ti principper i Global Compact, men vi er bevidste om, at arbejdet ikke slutter her. Samfundsengagement er ikke et projekt, men en vedvarende proces, hvor virksomheden arbejder med at sætte handling bag ordene,” afslutter Henrik Heideby.

PFA’s underskrift af Global Compact sker samtidigt med, at PFA har vedtaget og lanceret en miljø- og klimastrategi for virksomheden.

Yderligere information
For yderligere information besøg www.pfa.dk eller kontakt
Henrik Heideby, adm. direktør, tlf. 39 17 50 22
Thomas Torp, Public affairs direktør, PA, Presse & CSR, tlf. 25 21 85 80

Kort om Global Compact
Fundamentet i Global Compact er ti principper, baseret på internationalt vedtagne konventioner, indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Som underskriver forpligter PFA sig til at integrere Global Compacts principper i virksomhedens forretningsstrategi og daglige aktiviteter. Samtidig tager virksomheden ansvar for at indgå i partnerskaber, der støtter FN’s 2015 mål.