PFA introducerer fremtidens pensionsprodukt i nyt it-system

PFA investerer løbende i ny teknologi og udvikling af nye produkter og ydelser med udgangspunkt i kundernes behov og krav. I marts 2008 valgte vi Edlund A/S som ny leverandør af it-kernesystemet, som skulle fuldende en flerårig teknologisk fornyelse. Pinsen i år markerede en milepæl, da det nye pensionsprodukt PFA Plus blev introduceret som en integreret del af PFA’s nye udviklingsplatform.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi har udviklet det nye produkt i nyt it-system til aftalt tid og pris, som vi planlagde i foråret sidste år. Det har været én lang sprint, og nu kan vores udviklingsorganisation fokusere på at forfine kundeoplevelsen, mens salgsorganisationen bringer pensionsproduktet til markedet,” siger Henrik Heideby, adm. direktør.

Intensivt udviklingsforløb PFA Plus er bygget på PFA’s nye udviklingsplatform, der er baseret på it-rammesystemet Liv.Net. Systemet er blevet videreudviklet af PFA’s systemudviklere i samarbejde med Edlund A/S. Den korte tid til at bringe PFA Plus til markedet i nyt it-kernesystem er muliggjort gennem et intensivt udviklingsforløb med flere parallelle leverancer og løbende test af løsningerne.

”Vi er ikke før kommet så langt på så kort tid med en udviklingspartner. Kernesystemet er hjertet i PFA’s nye systemlandskab, og Liv.Net er blevet videreudviklet, så det kan håndtere alle aspekter af PFA’s nye avancerede pensionsprodukt. Det er lykkedes gennem grundig planlægning, tæt samarbejde med mange faglige kompetencer og uafbrudt eksekvering siden sidste forår. Det har været hårdt arbejde og en stor fornøjelse at være med," siger Erling Edlund Andersen, adm. direktør, Edlund A/S.

Kundeoplevelsen styrkes PFA Plus præsenterer alle kundeoplysninger gennem en nyudviklet portal, som får et yderligere løft frem mod foråret 2010 for at styrke kundeoplevelsen endnu mere og øge automatiseringsgraden i PFA. PFA er allerede i dialog med 14 koncerner om at modtage det nye pensionsprodukt og forventer at op til 40 virksomheder har det nye produkt inden for en kortere periode.

”Vi har forenklet tingene og formidlet pension gennem den nye online teknologi, så pensionsordningen i PFA er meget enklere at gå til. Det sikrer, at vores kunder får foretaget de nødvendige valg og får en pension med maksimal værdiskabelse. Samtidig får vi en enestående mulighed for at drive en endnu mere effektiv forretning end tidligere,” siger Henrik Heideby.

Yderligere kommentarer kan fås hos:Henrik Heideby, adm. direktør, PFA Pension, telefon 39 17 50 22.
Erling Edlund Andersen, adm. direktør, Edlund A/S, telefon 36 15 06 36.


Kort om PFA Pension PFA Pension er Danmarks førende leverandør af firmapension. PFA har en unik forretningsmodel med fokus på at udmønte kundernes ejerskab af virksomheden i kontante fordele for kunderne. Som eneste kommercielle aktør herhjemme er det lykkes PFA at skabe et positivt investeringsafkast gennem de seneste syv år. PFA’s kunder indbetalte sidste år 14,5 mia. kroner til PFA. Samlet set har PFA aktiver for 219 mia. kroner. Kun-derne betalte blot 0,33 pct. af deres samlede opsparing i omkostninger til PFA.


Kort om Edlund A/S Edlund A/S er et softwarehus med speciale i udvikling af systemer til administration af porteføljer af policer inden for skade, liv, pension og unitlink. Virksomheden har i dag 155 højtuddannede personer ansat. Edlund A/S udvikler og markedsfører produkterne Ska-de.Net, Liv.Net og UnitLink.Net - hvoraf de to sidste udgøre fundamentet for løsningen til PFA.