PFA pension køber kapitalforvaltningsselskab

PFA Pension styrker investeringsaktiviteterne og ønsker fremover at kunne tilbyde kapitalforvaltning til blandt andre arbejdsmarkedspensionsselskaber. Derfor køber PFA Pension kapitalforvaltningsselskabet Nordic Asset Management.

PFA Pension styrker investeringsaktiviteterne og ønsker fremover at kunne tilbyde kapitalforvaltning til blandt andre arbejdsmarkedspensionsselskaber. Derfor køber PFA Pension kapitalforvaltningsselskabet Nordic Asset Management.

PFA Pension har i 2008 haft stor succes med investeringerne og er som det eneste af de store pensionsselskaber kommet gennem 2008 med positivt afkast. Selskabet ønsker nu at styrke investeringsvirksomheden yderligere, så selskabet også i de kommende år kan være blandt de førende på afkast.

Samtidigt ser PFA Pension en mulighed og et behov for stordrift i pensionssektoren. Derfor vil selskabet tilbyde kapitalforvaltning til øvrige institutionelle investorer, herunder arbejdsmarkedspensionsselskaber. Det er baggrunden for at PFA Pension nu har købt kapitalforvaltningsselskabet Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

”Vores resultat fra 2008 viser med al tydelighed, at vi har en fremragende investeringsafdeling. Det skal vi være endnu bedre til at udnytte. Vi vil gerne tilbyde kapitalforvaltning til en række af de lidt mindre pensionskasser, og det kan vi bedre gøre, hvis vi har et selvstændigt selskab, der varetager kapitalforvaltning,” siger adm. direktør Henrik Heideby fra PFA Pension.

Ud over at et selvstændigt kapitalforvaltningsselskab giver bedre mulighed for at tilbyde kapitalforvaltning til andre investorer, så er det PFA Pensions forventning, at man med erhvervelsen af Nordic Asset Management får bedre mulighed for at udvikle investeringskoncepter særligt rettet mod seniorer og at styrke investeringskompetencerne i PFA Pension.

Også hos Nordic Asset Management forventer man betydelige fordele af PFA’s ejerskab:

”Vi fortsætter med samme team og samme produkter. Vores nuværende kunder vil derfor ikke opleve ændringer. Til gengæld giver det os en betydelig styrke og mulighed for at få en bredere palette af produkter, at vi nu får en af landets stærkeste og mest professionelle kapitalforvaltere som ejer,” siger adm. direktør Peter Ott fra Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Fakta om Nordic Asset Management
• Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er stiftet i 2001
• Kunderne er hovedsageligt institutionelle investorer
• Selskabet forvalter ca. 28 mia. kr.
• Selskabets medarbejdere inklusiv direktør Peter Ott fortsætter i selskabet efter PFA Pensions overtagelse
• Hidtidig hovedaktionær Kim Mikkelsen fortsætter som konsulent for PFA
• Selskabet overtages af PFA Pension pr. 1. april 2009

Fakta om PFA Pension
• PFA Pension er Danmarks største kundeejede pensionsselskab
• Selskabet forvalter ca. 219 mia. kr.
• PFA Pension fik i 2008 et investeringsafkast på 3,5 mia. kr. svarende til 2,5 pct. Selskabet var dermed det eneste af de store pensionsselskaber, der fik et positiv investeringsafkast i 2008
• PFA Pension har som det eneste kommercielle pensionsselskab haft positivt investeringsafkast i de seneste syv år i træk.

Yderligere information: Henrik Heideby, adm. direktør for PFA Pension, telefon 39 17 50 22.
Peter Ott, adm. direktør for Nordic Asset Management, telefon 51 37 72 08.