PFA Pension retter organisationen mod fremtiden

Koncernen øger sin markedsposition inden for forebyggelse og sundhed. Og etablerer samtidig en ny forretningsenhed, der udelukkende skal have fokus på ydelser og produkter til seniorer.

Koncernen øger sin markedsposition inden for forebyggelse og sundhed. Og etablerer samtidig en ny forretningsenhed, der udelukkende skal have fokus på ydelser og produkter til seniorer.

”Netop i en periode med begrænset økonomisk vækst i samfundet, er det vigtigt at ruste sig til fremtidens krav og behov,” siger adm. direktør Henrik Heideby.

PFA-koncernen ændrer organisationen med virkning fra 1. februar 2009. Det betyder en mere kundeorienteret organisation med udgangspunkt i kundernes behov frem for en traditionel produkttankegang.

Ny fokuseret salgsstrategi Salg og markedsføring kommer under samme forretningsområde med henblik på at sikre en bedre kundeoplevelse. Samtidig etableres et nyt tværgående område Salgsudvikling, hvor den 41-årige Thomas Bülow tiltræder som direktør, Salgsudvikling.

Thomas Bülow har en baggrund som ingeniør og kommer fra en stilling som chefkonsulent hos PA Consulting, hvor han har været siden efteråret 2005. Thomas Bülow havde inden da været 10 år i USA, hvor han blandt andet har beskæftiget sig med salg og udvikling af komplekse B2B-løsninger inden for teknologi.

”Thomas kommer til at indgå i det eksisterende salgsledelsesteam og vil få ansvaret for at bringe PFA endnu tættere på kunderne. Jeg er glad for, at vi får en så kompetent og erfaren salgsleder ind i ledelsesgruppen,” siger Henrik Heideby.

PFA satser på sundhed og forebyggelse Som ny forretningsenhed etablerer vi PFA Sundhed, der skal understøtte PFA’s øgede satsning omkring udvikling af nye koncepter og ydelser inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Som direktør for området udnævnes den 40-årige underdirektør Anette Damgaard, der har været i PFA siden 2003. Anette er uddannet jurist og har de seneste fire år været leder af alle aktiviteter inden for udbetalingsservice og jura.

”Jeg er rigtig glad for, at Anette har sagt ja til den nye udfordring, og jeg er sikker på, at markedet fremover vil se en endnu mere værdifuld aktør inden for sundhed til fordel for alle PFA’s kunder,” understreger Henrik Heideby.

Som et andet nyt forretningsområde opretter vi PFA Senior, der skal udvikle og sælge nye services og produkter til seniorer. Som chef for området er udnævnt den 40-årige Jens Peter Udsholt. Han har været i PFA siden 2001, senest som leder af Specialrådgivning.

CSR og interessevaretagelse får et løft Endvidere er HR, Kommunikation og Presse blevet samlet i én enhed i forbindelse med organisationsændringen. Det sker blandt andet for at sætte yderligere fokus på interessevaretagelse og CSR – Corporate Social Responsibility.

Til varetagelse af denne funktion har PFA ansat den 39-årige cand.oecon. Thomas Torp, der kommer fra en stilling som vicedirektør hos Dansk Ejendomsmæglerforening. Thomas Torp tiltræder den 1. marts 2009 og vil referere til Søren P. Espersen, direktør, Kommunikation og HR.

”Med den øgede fokus, vi har på CSR og interessevaretagelse i det hele taget, er jeg glad for at have Thomas Torp ombord i PFA. Jeg er sikker på, at Thomas vil sikre, at alle interessenter ved, hvad PFA står for nu og i fremtiden,” fremhæver Henrik Heideby.

Styrket samarbejde mellem Salg og Aktuarservice Samarbejdet mellem Salg og Aktuarservice øges med henblik på at sikre kunderne bedre og hurtigere beslutninger. Det vil ske via øgede ressourcer til Aktuarservice.

Den nuværende leder af Aktuarservice, Peter Hermann, udnævnes til direktør, Aktuarservice i forbindelse med organisationsændringen. Peter Hermann, der er 35 år, kom til PFA som stud.act. i 1995 og blev færdig som cand.act. i 1998. Peter har været leder for området siden januar 2008.

I forbindelse med organisationsændringen har ansvarshavende aktuar Nina Christensen efter aftale valgt at fratræde sin stilling i PFA med udgangen af januar måned 2009 og søge nye udfordringer uden for PFA, men gerne inden for branchen.

”Nina Christensen har været i PFA siden 1982 og udfyldt en lang række forskellige funktioner. I perioden 2002 – 2007 indgik Nina Christensen i koncerndirektionen, hvorefter hun i maj 2007 igen påtog sig opgaven som ansvarshavende aktuar. Nina har udført en meget stor arbejdsindsats for PFA, og jeg beklager, at hun har valgt at sige nej tak til vores jobtilbud for at realisere nye mål,” siger Henrik Heideby.

Som ny ansvarshavende aktuar har bestyrelsen for PFA udnævnt den 33-årige Jørgen Bønsager. Jørgen Bønsager, der blev cand.act. i 2001, kom til PFA i 2003, og har siden 2006 været områdechef i Aktuarservice med titel af underdirektør. Jørgen Bønsager vil fortsat referere til Peter Hermann.

Yderligere information:
Kontakt Henrik Heideby, adm. direktør, tlf. 21 29 50 01
Søren P. Espersen, direktør, Kommunikation & HR, tlf. 40 36 61 50.