Ændrede markedsvilkår kærver handling

På trods af den globale finanskrise lykkedes det PFA Pension i 2008 at opnå et positivt investeringsafkast på 2,5 procent. Dermed blev de fælles kundereserver positive, og PFA hævede i december 2008, som første pensionsselskab, kursværnet til fordel for kunderne.

På trods af den globale finanskrise lykkedes det PFA Pension i 2008 at opnå et positivt investeringsafkast på 2,5 procent. Dermed blev de fælles kundereserver positive, og PFA hævede i december 2008, som første pensionsselskab, kursværnet til fordel for kunderne.

”Trods det gode investeringsresultat har vi ikke opnået den vækst i omsætningen i 2008, vi forventede ved året indgang. De økonomiske udsigter for indeværende år, 2009, er mørke. Risikoen for færre arbejdspladser hos en række af vore kunder er høj. Det vil medføre lavere indbetalinger til PFA Pension,” siger adm. direktør Henrik Heideby.

Hertil kommer, at de fleste af konkurrenterne har kursværn, hvilket dæmper mobiliteten og dermed overførslerne markant. Alt i alt forventes stagnerende bruttoomsætning i 2009, men med risiko for et mindre fald. Det er derfor nødvendigt at mindske omkostningerne blandt andet ved at reducere med 120 medarbejdere svarende til ca. 10 procent.

”Med en slankere organisation sikrer vi en fortsat effektiv drift af PFA, og vi holder fokus på at skabe værdi til vores kunder,” siger adm. direktør Henrik Heideby.

For at hjælpe de afskedigede medarbejdere har PFA iværksat en række aktiviteter, så de kommer hurtigst muligt tilbage i arbejde igen.

Mere handlekraftig struktur Samtidig med tilpasningen til ændringerne i markedet, ændrer PFA også organisationen for at styrke virksomhedens handlekraft og fremme udviklingen af nye produkter og services primært indenfor sundheds- og seniorområdet.

Det vil medføre en styrket salgsindsats med fokus på behovsorienteret rådgivning og salg og en mere kundeorienteret struktur i kerneområderne Salg, Kundeservice og Udbetalingsservice, ligesom HR, Kommunikation og Presse blev samlet i ét område med bl.a. fornyet fokus på Public Affairs og CSR.

Kontaktpersoner:
Henrik Heideby, adm. direktør telefon 21 29 50 01.
Søren P. Espersen, direktør, Kommunikation & HR, telefon 40 36 61 50.