Investorer anlægger sag vedrørende OW Bunker

En række institutionelle investorer vil anlægge sag vedrørende OW Bunker. Der anlægges sag vedrørende prospektansvar og børsretlige oplysningsforpligtelser. Formålet er at søge at få placeret et ansvar og opnå økonomisk kompensation til gavn for medlemmer og kunder.

En række institutionelle investorer iværksatte i december 2014 en undersøgelse vedrørende OW Bunkers konkurs med henblik på at undersøge, om der er basis for at gøre et juridisk ansvar gældende.

Undersøgelsen har blandt andet fokuseret på fejl og mangler ved prospektet udarbejdet i forbindelse med børsintroduktionen af OW Bunker, ansvar i forbindelse med udbuddet og salget af aktier i OW Bunker samt ledelsesansvar i forbindelse med driften af OW Bunker i perioden fra børsnoteringen indtil konkursen. 

På baggrund af undersøgelsens konklusioner har foreløbig 27 institutionelle investorer, som samlet re-præsenterer krav for godt 800 mio. kr., besluttet sammen at anlægge sag mod relevante parter med henblik på at opnå økonomisk kompensation og søge at få placeret et ansvar. Der anlægges to sager. Den ene sag vedrører prospektansvar, og her anlægges sagen mod OW Bunker, relevante tidligere ledelses-medlemmer i OW Bunker og relevante Altor-enheder. Den anden sag vedrører ansvar for manglende overholdelse af børsretlige oplysningsforpligtelser, og her anlægges sagen mod OW Bunker og relevante tidligere ledelsesmedlemmer i OW Bunker. Hvis der kommer flere oplysninger frem, kan yderligere parter blive inddraget i sagerne. Stævninger mod de relevante personer og selskaber er under udarbejdelse. Retssagerne bliver anlagt ved de danske domstole. 

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle vil repræsentere investorerne i retssagen. Advokatfirmaet Accura og revisionsfirmaet KPMG vil bistå Bruun & Hjejle.

Koncerndirektør Anders Damgaard fra PFA siger:
”Hele forløbet omkring børsintroduktionen af OW Bunker og den efterfølgende konkurs er ulykkeligt. Det bør ikke kunne lade sig gøre, at det selskab, som er beskrevet i børsprospektet, går konkurs kun seks måneder efter børsintroduktionen. Derfor er det ekstremt vigtigt at få identificeret, hvad der er gået galt og få placeret et ansvar. Både for at få erstattet vores kunders tab bedst muligt, for at belyse svaghederne i rammebetingelserne for børsintroduktioner og ikke mindst sikre, at noget lignende ikke gentager sig."

Kenneth Joensen, chefjurist i ATP, siger:
”Det er vores pligt overfor ATP’s medlemmer at søge at få dækket så meget som muligt af det tab, vi har lidt på OW Bunkers konkurs. Det var en meget negativ begivenhed på det danske børsmarked, og der er et stort behov for at få afklaret hændelsesforløbet og at få placeret et ansvar.”

Deltagende institutionelle investorer i prospektansvarssagen omfatter blandt andre:ATP, PFA, Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Investeringsforeningen SEBinvest II, Investeringsforeningen SEBinvest, Kapitalforeningen Lærernes Pension Invest, Topdanmark Forsikring A/S, Topdanmark Livsforsikring, PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab, Kapitalforeningen Unipension Invest, DIP, JØP, Investeringsforeningen Maj Invest, Maj Invest Holding A/S, AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Kapitalforeningen Sampension Invest, Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Kapitalforeningen Danske Invest Institutional, Danske Invest FCP, Investeringsforeningen PenSam Invest, Kapitalforeningen Mermaid Nordic, Kapitalforeningen Wealth Invest, Absalon Invest og Access Small Cap A/S.

Kontaktpersoner:
Anders Klinkby, pressechef, ATP. Tlf.: 2510 1919. E-mail: akm@atp.dk
Morten Jeppesen, direktør, Koncernkomm. & Public Affairs, PFA. Tlf.: 2157 8366. E-mail: mjp@pfa.dk