Lave oliepriser vil sætte skub i forbruget i 2015

På et halvt år er oliepriserne faldet med cirka 50 pct., og priserne er nu på det laveste niveau siden 2009. På trods af små udsving regner PFA’s seniorstrateg Rasmus Pilegaard med, at prisen holder et lavt niveau gennem året.

På et halvt år er oliepriserne faldet med cirka 50 pct., og priserne er nu på det laveste niveau siden 2009. På trods af små udsving regner PFA’s seniorstrateg Rasmus Pilegaard med, at prisen holder et lavt niveau gennem året.

”Oliepriserne er lave på grund af et overudbud af olie. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til, at sammenslutningen af olieproducerende lande – OPEC’s - arabiske medlemmer vil skrue ned for produktionen. Tværtimod fører de noget, der ligner en priskrig, hvor de konkurrer hinanden ned i pris for ikke at miste markedsandele,” siger Rasmus Pilegaard. 

Det er godt for forbrugerne og virksomhederne.

”Den faldende oliepris er en af årsagerne til den historisk lave inflation i store dele af den vestlige verden. Det giver øget købekraft til forbrugere og sænker omkostningerne for virksomheder. Specielt i USA, hvor der er lave afgifter på brændstof, stimulerer de lave oliepriser forbruget, men også i eurozonen hjælper de billige sorte dråber på forbrugernes købekraft. Udsigten til øget efterspørgsel gør, at virksomhederne gradvist kan skrue op for forventningerne,” siger Rasmus Pilegaard. 

Han uddyber, at oliepriserne sammen med historisk lave renter, svag Euro og mere lempelige kreditvilkår burde være en drivkraft for væksten og stimulere økonomien efter et sløvt efterår i Europa.

Kan mærkes i husholdningerne
Generelt er billigt brændstof noget, der i den grad kan mærkes i husholdningerne. Og når der bruges færre penge på benzin, er der flere penge til andet forbrug – næsten lige som når man giver en skattelettelse.

”I store dele af den vestlige verden virker olieprisfaldet som en direkte kapitalindsprøjtning til

privatforbruget. De amerikanske forbrugere har været hurtige til at bruge flere penge efter et 40 pct. fald i benzinpriserne,” lyder det fra seniorstrategen.

Netop i USA er økonomien i høj grad drevet af privatforbruget. Kombineret med faldende arbejdsløshed giver det gode muligheder for, at privatforbruget vil stige i 2015. 

De lave renter forstærker investorernes søgen efter obligationer med et godt afkast, som bl.a. kan findes i en række af de nye vækstøkonomier - emerging markets - hvor renter og inflation er højere end i Europa, men dog stadig faldende. 

”Faldende oliepriser dæmper også inflationen i en række vækstøkonomier. Det betyder, at centralbankerne kan lempe pengepolitikken, og obligationskurserne kan stige, som vi allerede har set i blandt andet Kina, Indien og Tyrkiet,” fortæller Rasmus Pilegaard.