Ny regering kan ryste græsk økonomi

Der er stadig stor usikkerhed om den græske økonomi, efter partiet Syriza kom til magten ved valget i Grækenland i slutningen af januar. Partiet modsætter sig de massive offentlige besparelser, som er fulgt i kølvandet på gældskrisen.

Det får analytikere over hele Europa til at bide negle, fordi det har skabt tvivl om genforhandlingen af hjælpepakken – og dermed landets økonomiske fremtid.  

”Grækenlands nuværende hjælpeprogram udløber i februar. Det er usikkert, hvordan landet vil forholde sig til genforhandlingen af EU’s hjælpepakke, og usikkerheden øger risikoen for yderligere pres på bankerne. Det kan lægge grunden til et nyt kapitel i den græske tragedie. Selvom Grækenland ikke længere anses for at være systemisk vigtig i eurozonen, kan en ukontrolleret negativ udvikling smitte af på andre gældsplagede lande og underminere den skrøbelige vækst i eurozonen,” siger seniorstrateg i PFA Pension Rasmus Pilegaard.

Når Grækenland ikke er systemisk vigtig betyder det, at der ikke er udbredt eller akut fare for at grækerne trækker andre lande med sig i faldet og evt. kan være en trussel for de europæiske storbanker.

Markedet har indtil videre reageret roligt på udfaldet af det græske valg, mens investorerne afventer udviklingen i Grækenlands forhandlinger med kreditorer om muligheden for at få mere lempelige betingelser for landets gæld. Situationen i Grækenland er mere alvorlig end i mange andre sydeuropæiske lande, som ellers også blev hårdt ramt af finanskrisen og den efterfølgende gældskrise.

”Også Portugal og Irland har tidligere modtaget økonomiske hjælpepakker fra EU, men er i henholdsvis juni 2014 og december 2013 trådt ud af programmet, og landene klarer nu sig selv på markedsvilkår. Spanien har ligeledes modtaget hjælp til at understøtte den finansielle sektor. Det er dog en anden type hjælp end den, de øvrige lande har fået,” fortæller seniorstrategen

Spanien har hovedsagelig fået økonomisk støtte fra EU til landets banker, mens de øvrige landes hjælpepakker har været målrettet staterne.