Aktier slår obligationer i 2015

I PFA forventer vi, at aktier giver højere afkast end obligationer i 2015. Centralbankerne vil også i det nye år føre en meget lempelig pengepolitik. Det vil holde hånden under væksten, og fortsat stimulere investorernes søgen efter afkast.

Et ”selvbærende” opsving er undervejs i USA. Europa er ude af recession, og her vil pengepolitikken forblive lempelig så langt øjet rækker, men væksten vil stadig være svag. I Kina aftager væksten en smule under omstillingen til en mere forbrugsdrevet og mindre kreditdrevet økonomi. Den amerikanske centralbank hæver renten første gang i sommeren 2015, men den globale pengepolitik forbliver meget lempelig.

I det scenarium venter vi, at aktier giver højere afkast end obligationer understøttet af en stigende indtjening i virksomhederne. Kreditobligationer vil give højere afkast end statsobligationer. Den væsentligste forudsætning bag dette konstruktive scenarium, er den positive udvikling i amerikansk økonomi fortsætter. De seneste vækstdata og tillidsindikatorer peger i den retning.

Det er allerede tydeligt, at privatforbruget i USA reagerer positivt på faldet i olieprisen. Faldende oliepriser dæmper inflationen yderligere, så i årets første måneder er der udsigt til en gunstig kombination af positive vækstdata og meget afdæmpet inflation. Det betyder alt andet lige fortsat venligsindede centralbanker.

Afdæmpede forventninger til markederne
Investorerne har mere afdæmpede forventningerne til det kommende års aktieafkast, end de havde for et år siden. Ved udgangen af 2013 havde afkastet på amerikanske aktier slået obligationer med den største margin i 58 år, så optimismen var høj og positioneringen aggressiv: Stort set alle havde optimistiske forventninger til aktier og pessimistiske forventninger til obligationer.

Aktuelt er forventningerne til aktiemarkedet mere afdæmpede efter to skarpe korrektioner i oktober og december. Beholdningerne af kontanter hos de institutionelle investorer er noget højere end på samme tid sidste år. Det er et tegn på større usikkerhed, men det betyder også, at der er flere penge på sidelinjen, som potentielt kan efterspørge aktier, hvis det nye år starter positivt. De relativt store beholdninger af kontanter er formentlig en af forklaringerne på, at aktiekurserne ganske usædvanligt steg hurtigere end de faldt under korrektionerne i oktober og december.

Nøglen til rentemarkederne ligger i Europa
Vi forventer fortsat lempelig pengepolitik og lave renter i 2015. Dog peger en del på, at det nye år bliver noget mere udfordrende for obligationer end 2014. Den positive udvikling i amerikansk økonomi forstærkes af faldet i olieprisen. Men nøglen til rentemarkederne ligger i Europa. Hvis ECB beslutter at iværksætte et stort opkøbsprogram af statsobligationer i eurozonen, kan det sænke renteniveauet yderligere, navnligt i Sydeuropa.

Hvis de seneste 6 måneders fald i oliepris, eurokurs og renter gradvist stimulerer væksten i Europa, vil investorerne søge ud af obligationer og mod mere risikofyldte aktiver. I kapløbet med aktier har obligationer ved indgangen til 2015 et handicap: Den laveste kuponrente i Europa i 200 år. For en del investorer er spørgsmålet om overvægten skal placeres i aktier eller obligationer.

Vi har i vore porteføljer generelt positioneret os efter, at den lempelige pengepolitik fortsætter, og at væksten i den globale økonomi verden øges en anelse, anført af USA. Det betyder, at vi har mere positive forventninger til aktier end obligationer, ligesom vi forventer, at kreditobligationer vil give højere afkast end traditionelle obligationer.

Samtidig forventer vi et år med relativt store udsving på markederne: Der er valg i flere europæiske lande, konflikten med Rusland ser ikke ud til at være på vej mod en løsning, og den amerikanske centralbank vil begynde at hæve renten, og dermed gradvist fjerne sikkerhedsnettet under markederne.