Aktier er klar til comeback efter ukrainsk uro

Efter et godt første halvår på aktiemarkederne, har juli og august været præget af større uro og faldende risikoappetit hos investorerne. Meget tyder dog på, at aktierne igen kan finde formen i løbet af efteråret. Det kræver dog, at konflikten i Ukraine ikke eskalerer voldsomt i den kommende tid.

Nedskydningen af det malaysiske fly over Ukraine løftede konflikten mellem Rusland og Vesten op til et nyt niveau, og udløste sanktioner som vil lægge en dæmper på samhandlen i de kommende måneder. Frygt for en yderligere optrapning af konflikten og sanktionerne har fået investorerne til at reducere deres beholdninger af risikofyldte aktiver som aktier og højtudbytte obligationer, og øget deres beholdninger af især kontanter men også obligationer med lav risiko. Men samtidig har de samme investorer fastholdt de grundlæggende positive forventninger til den globale vækst. Det indikerer, at det alene er konflikten med Rusland, der holder risikolysten nede, og at aktierne står overfor et comeback, hvis den konflikt ikke optrappes yderligere.

På længere sigt er potentialet stadig større for europæiske aktier end amerikanske, da der er større rum for at løfte overskudsgrader og prissætning. Men situationen i Ukraine har især ramt Europa hårdt pga. den større samhandel og flere finansielle forbindelser med Rusland. De økonomiske nøgletal har generelt skuffet siden det sene forår. Både pga. af uroen og sanktionerne mellem vesten og Rusland, men også pga. dårlig vækstdynamik i Italien og Frankrig. Samtidig har den europæiske regnskabssæson nok været bedre end for et kvartal siden, men europæiske virksomheder gør det stadig dårligere end eksempelvis de amerikanske.

Draghi bekymret for europæisk inflation
Chefen for den europæiske centralbank Draghi leverede det skarpeste indlæg på centralbankernes ”topmøde” i Jackson Hole i den forgangne weekend. Han signalerede at inflationsforventningerne i Europa er faldet mere end ventet og at det er vigtigt at politikerne bruger den fleksibilitet, der er mulig, når finanspolitikken lægges: Lempelig pengepolitik har en større effekt når den sekunderes af finanspolitikken. Markederne tolkede Draghis tale som et signal om at den Europæiske Centralbank er kommet tættere på yderligere stimulanser, her ultimativt køb af obligationer.

Vi forventer at aktiemarkederne vil fortsætte de seneste to ugers gradvise comeback. Den russiske faktor er aktuelt den største udfordring. Sommerens begivenheder har vist hvor hurtigt konflikten kan optrappes og potentielt ramme luftfarts- og bilindustrien i vesten, hvis der kommer en ny række af sanktioner. Men det er også værd at notere, at fremgangen i USA og Kina vejer tungere i den globale økonomi end opbremsningen i Rusland, hvis økonomi fylder mindre end en tiendedel sammenholdt med de to. Endelig har Putin i en tale til parlamentet signaleret at Rusland ikke skal søge konfrontation med verden og bryde forbindelser med sine partnere ude i verden, men i stedet roligt og effektivt opbygge Rusland.