Positive aktieudsigter for 2. halvår

Aktiemarkederne oplevede mindre turbulens i april, selvom korrektionen i globale aktier var på blot 3% fra top til bund. En fortsat ekstrem lempelig pengepolitik, relativ attraktiv prisning og en robust amerikansk økonomi medfører positive udsigter for risikofyldte aktiver for 2. halvår. Den største risiko for aktiemarkederne er, at investorernes grundlæggende tro på den amerikanske ”turn around case” svækkes.

Risikofyldte aktiver er i de seneste to måneder blevet testet af flere begivenheder, som tidligere ville have skabt stor uro:

  • Politisk turbulens i Italien efter det grumsede valgresultat
  • Cypriotisk restrukturering af banksektoren, der afspejler øget risiko for involvering af indlån ved rekonstruktion af banker
  • Negative europæiske vækstdata og faldende vækstindikatorer
  • Kinesiske stramninger på ejendomsmarked (øget beskatning og reducerede lånemuligheder) samt svagere nøgletal end ventet
  • Generelt svagere amerikanske nøgletal siden 1. april bl.a. som et resultat af automatiske besparelser på USA’s budget efter 1. marts

Begivenhederne har dog ikke skabt uro denne gang. Aktiemarkederne oplevede ganske vist mindre turbulens i april, men korrektionen i globale aktier var på blot 3% fra top til bund i løbet af april måned. Der er to hovedforklaringer på markedets stabilitet: En grundlæggende tiltro til, at den private sektor i USA er på vej mod bedre tider understøttet af boligmarkedet, og den massive pengepolitisk stimulans fra Japan siden begyndelsen af april.

Det japanske aktiemarked har været det bedste aktiemarked i verden både år til dato samt i april. Europæiske aktier har givet et afkast på omkring 2% i april, og det samme gælder amerikanske aktier (målt i dollar). Euroen er dog styrket med knap 3% over for dollar, og det betyder, at globale aktier målt i danske kroner, har givet et afkast lige omkring 0 i april. Der har været positive afkast på de europæiske obligationsmarkeder i april bl.a. drevet at den massive likviditetsudpumpning fra den japanske centralbank.

Mindre medvind i de kommende måneder
Efter fire måneder med høje afkast på risikofyldte aktiver, er udsigterne for de kommende måneder mindre positive. En vis opbremsning vil være naturlig efter de kraftige stigninger på aktiemarkederne. Dertil kommer, at modvinden fra finanspolitikken er ganske hård i USA i øjeblikket. Det påvirker allerede de amerikanske nøgletal negativt, og det vil formentlig fortsætte i de kommende måneder. Vækstindikatorerne fra virksomhederne peger på, at vækstmomentum er gået ned. Europæisk økonomi fortsætter med at trække den globale vækst ned. Endelig er det økonomiske opsving i Kina forholdsvis svagt. De kinesiske nøgletal har skuffet på det seneste, og opsvinget fra vækstbunden i Q3 bliver moderat, da de kinesiske myndigheder har strammet deres politik over for boligmarkedet og ønsker en bedre regulering af det grå lånemarked.

Den største risiko for aktiemarkederne er, at investorernes grundlæggende tro på den amerikanske ”turn around case” svækkes. Det vil svække tilliden til verdens største og vigtigste økonomi samt Wall Street, som er ankeret på de finansielle markeder. Det er derfor vigtigt at holde et vågent øje med amerikansk økonomi.

Aktiemarkeder er blevet mere robuste
Aktiemarkederne har dog taget de svagere data i stiv arm. Svagheden er forventet, og der er investorer, som har planlagt at bruge den til at øge deres beholdning af risikofyldte aktiver. Dertil kommer, at virksomhederne er store købere af aktier enten i form af aktietilbagekøb eller via M&A, bl.a. understøttet af de meget lave renter. Der er skabt forventninger til, at den økonomiske politik lempes i eurozonen. Dels har Irland og Portugal fået forlænget tilbagebetalingsperioden på deres lån med syv år, og dels har både Spanien og Italien signaleret, at de vil lægge mindre vægt på besparelse og større vægt på strukturreformer fremover. Endelig har ECB sænket renten, og signaleret at man er villig til at levere flere pengepolitiske stimulanser.

Indikatorerne for det amerikanske boligmarked er uændret positive. Boligpriserne er det seneste år steget omkring 10%, og boligbyggeriet vokser kraftigt - om end fra et lavt niveau. Boligbyggeriet bidrager dermed til at løfte amerikansk BNP, stigende boligformuer vil løfte forbrugertilliden og understøtte privatforbruget samt øge bankernes lånevillighed. Samtidig er investeringerne i moderat fremdrift, og der er stadig masser af kapacitet i økonomien. Dermed kommer de finanspolitiske stramninger i USA på et tidspunkt, hvor økonomien hverken er for kold eller for varm – og det øger alt andet lige chancen for, at de ikke afsporer opsvinget.

Positive forventninger til 2. halvår
Udsigterne for risikofyldte aktiver er fortsat positive for 2. halvår. Det er tydeligt, at flere lande følger USA’s eksempel og fører en meget lempelig pengepolitik. Den lempelige globale pengepolitik stimulerer væksten og investorernes appetit på risiko. Det globale pengepolitiske råderum er endda øget efter lave råvarepriser, inflationstal og moderate vækstdata – det gælder også Kina. Amerikansk økonomi synes gradvist i færd med at vriste sig ud af finanskrisens kløer, og kommer økonomien helskindet gennem de aktuelle finanspolitiske stramningerne, er udsigterne for 2014 positive. Endelig er risikopræmierne på aktier høje i forhold til obligationer. Så på 3-6 måneders sigt anbefaler vi fortsat at overvægte aktier i forhold til obligationer.

 

- Af chefstrateg Henrik Henriksen