Markedskommentar: Kina er investorernes helt store hovedpine

Denne uges kraftige uro på markederne i kølvandet på Kinas devaluering af valutaen, sender et klart signal om, hvor bekymrede verdens investorer er for udviklingen i Kina. Ifølge chefstrateg i PFA Pension Henrik Henriksen er Kina den med afstand største trussel mod stabiliteten i den globale økonomi.

”Den største risiko for den globale økonomi de kommende 3-5 år, er en hård landing i kinesisk økonomi. Siden finanskrisen er der sket en kraftig stigning i gældsætningen i kinesisk økonomi. Hvis Kina var en traditionel markedsøkonomi, ville risikoen for en finanskrise med kraftige fald på boligmarkedet og i investeringer være overhængende,” siger Henrik Henriksen.

Efter et år med meget kraftige kursstigninger, er kurserne på de kinesiske aktier faldet markant i juni og juli. I takt med at aktiekurserne er faldet, er listen af tiltag og indgreb fra de kinesiske myndigheder for at bremse dette fald vokset.

”Renten og reservekravene til bankene er allerede blevet sænket adskillige gange det seneste år. Dertil kommer at børsmyndighederne i en periode har standset omsætningen i en række aktier, og forbudt større aktionærer at sælge deres aktier. Myndighederne har ligeledes opkøbt aktier for at stabilisere aktiemarkedet, og senest har man altså devalueret valutaen bl.a. for at styrke den kinesiske konkurrenceevne,” siger chefstrategen.

Den kinesiske ledelse har således endnu en gang demonstreret, at de er parat til at bruge alle midler for at undgå en hård opbremsning af væksten, og foreløbig ser det ud til at virke. Spørgsmålet er dog, om det kan blive ved.

”Kommunistpartiet har monopol på den politiske magt i Kina, men det monopol kan blive truet den dag Kina rammes af et alvorligt økonomisk krak,” siger chefstrategen.

Foreløbig holder Kinas ledere dog krisen stangen, men selvom det i første omgang er lykkedes at afværge en hård opbremsning i den kinesiske økonomi, så må investorerne nok indstille sig på en gradvis afmatning i Kina i de kommende år.

”De kinesiske vækstindikatorer ligger på et lavere niveau end tidligere, og vi forventer, at væksten i Kina vil være faldende i de kommende år. Det er en af årsagerne til, at vi undervægter emerging markets-aktier i vore porteføljer,” siger Henrik Henriksen.

I stedet fokuserer chefstrategen sin opmærksomhed på de mere udviklede økonomier i f.eks. Europa.

”Her er pengepolitikken meget ekspansiv, vækstindikatorerne positive og indtjeningen stiger i virksomhederne. Samtidig er inflationen er tæt på 0 og dermed så lav, at ECB meget vel kan ende med at forlænge opkøbsprogrammet på den anden side af september 2016,” siger Henrik Henriksen.