Markedskommentar: Europæiske virksomheder styrer uden om aktieuro

Dagens PMI-tal (Purchasing Managers Index) fra Europa viser, at virksomhederne stadig har tillid til europæisk økonomi, som indtil videre ikke er påvirket af den seneste tids udsving på de finansielle markeder. Fremgangen i USA og i de europæiske lande vejer nemlig tungere end uroen i Kina og udviklingslandene.

Sådan lyder vurderingen fra seniorstrateg i PFA Pension Rasmus Pilegaard.

”Vi ser i dag et forholdsvist begrænset fald i tillidsindikatorerne fra et højt niveau i august. Det viser, at udviklingen i Kina og nervøsiteten på de internationale markeder kun i begrænset omfang har smittet af på de europæiske PMI-tal. Tallene lever stort set op til investorernes forventninger og understreger, at den europæiske økonomi og vækst bevæger sig moderat fremad, og at den er meget mere afhængig af udviklingen i USA end i Kina,” siger seniorstrategen.  

Dagens tal fra Tyskland er fine, men ligger en knivspids under forventningerne med et fald fra 55 til 54,3, mens den næststørste økonomi på kontinentet, Frankrig, overraskede positivt med en stigning fra 50,2 til 51,4.

Rasmus Pilegaard forklarer, at det hovedsageligt er de lande, der har en stor råvareeksport til Kina (fx Brasilien, Rusland og Australien), som bliver ramt af den svagere kinesiske økonomi og faldende efterspørgsel. Hvis man ser bort fra disse lande, er uroen hovedsageligt noget, der foregår på børserne og som endnu ikke har påvirket realøkonomierne i Vesten.

Kina udgør stadig en risiko

”Generelt kan man sige, at usikkerheden omkring Kina er forbeholdt de finansielle markeder, mens de europæiske virksomheder stadig har stor tiltro til fremtiden. Der er dog stadig en risiko for, at uroen på de finansielle markeder med tiden ville kunne aflæses i den europæiske realøkonomi, men med dagens tal er der ikke tegn på, at det p.t. er tilfældet,” siger Rasmus Pilegaard.

Han understreger i samme ombæring, at der stadig er risiko for, at den negative udvikling i Kina og flere store udviklingsøkonomier kan komme til at udgøre en trussel mod den langsigtede vækst i Europa, hvis ikke snart de relevante myndigheder får vendt tendensen.

I nat dansk tid kom der skuffende nøgletal for de kinesiske virksomheders tillid til væksten. Tal fra Kina er behæftet med betydelig usikkerhed, men de skuffende indikatorer er værd at hæfte sig ved, forklarer seniorstrategen.  

”Der er stadig stor usikkerhed om, hvor meget damp der i virkeligheden er på den kinesiske vækst, og nattens tal for fremstillingsindustrien pustede lidt til den negative spiral da PMI-indekset faldt til 47,0. Det er det laveste niveau siden marts 2009. Tidligere indikatorer for udviklingen i servicesektoren er dog mere positive, og det er endnu for tidligt at vurdere, om den kinesiske regerings tiltag med at øge det offentlige forbrug og fremrykke investeringer er nok til at stoppe opbremsningen i væksten,” slutter Rasmus Pilegaard.