Markedskommentar: Udsigt til positiv slutning på aktieåret

Efter et tungt tredje kvartal er der igen udsigt til bedre tider på de internationale aktiemarkeder. Traditionelt er november og december blandt de mest indbringende måneder for investorerne, og fjerde kvartal er derfor typisk årets bedste aktiekvartal. Derfor forventer chefstrateg i PFA Henrik Henriksen en positiv afslutning på året.

”Der er stadig mange risici i markedet, men vi synes, der er flere ting, der peger i den rigtige retning. I fjerde kvartal er der ret store aktietilbagekøb især i november og december, og samtidig er der ikke ret mange nye aktieemissioner. Derfor bliver balancen mellem udbud og efterspørgsel af aktier lidt bedre, og det er med til at drive prisen op på markedet,” siger Henrik Henriksen.

Samtidig påpeger chefstrategen, at mange investorer står klar med penge til at købe aktier, hvis de får troen tilbage på, at markedet har stabiliseret sig.

”Vi kan se, at rigtig mange investorer har valgt at se tiden lidt an og har vekslet deres investeringer til kontanter. Det betyder, at der er en masse penge på sidelinjen, som kan komme ind på markedet, hvis investorerne bliver lidt mere trygge ved situationen,” siger han.

Olieprisen er ligeledes steget de seneste dage, hvilket kan være et positivt varsel.

”Der er tegn på en faldende amerikansk olieproduktion, hvilket skaber håb om en bedre balance på oliemarkedet. Det vil i givet fald være positivt for indtjeningen i energisektoren samt markedet for high yield obligationer, og det kan også være et godt varsel for de hårdt ramte råvareøkonomier,” siger Henrik Henriksen.

Selvom der er tegn på bedre tider for markedet, mener chefstrategen dog stadig, at der er flere risikofaktorer, man bør være opmærksom på. Situationen omkring den skrøbelige kinesiske økonomi er stadig uafklaret og sat sammen med en kommende renteforhøjelse i USA, kan det igen skabe usikkerhed blandt investorerne.

”De kinesiske myndigheder har skruet op for det offentlige forbrug i et forsøg på at stimulere økonomien, men der er fortsat stor usikkerhed om retningen i den økonomiske vækst. Der er stadig en del indikatorer, der peger i retning af aftagende vækst, så det er for tidligt at ånde lettet op i forhold til Kina,” siger Henrik Henriksen.

Det har dog beroliget investorerne, at kapitaludstrømningen fra Kina blev langt mindre i september end i august, hvor frygten for en kinesisk devaluering ramte både de kinesiske valutareserver og aktiemarkedet hårdt.

Overordnet set er det en spændende periode, som aktieinvestorerne går i møde. Den kommende tid på markedet kan nemlig meget vel diktere retningen for markedet det næste lange stykke tid.

”Vi har haft en lang periode siden 24. august, hvor markedet har bevæget sig op og ned og ikke rigtig har kunnet finde ud af, hvilken fod det skulle stå på. Derfor bliver den kommende tid vigtig for, hvordan markedet vil bevæge sig fremadrettet,” siger Henrik Henriksen.