Morten Jeppesen stopper i PFA

Pensionsselskabet PFA’s direktør for Koncernkommunikation & Public Affairs Morten Jeppesen er fratrådt med øjeblikkelig virkning.

”Vi er midt i en strategiproces frem mod 2020, hvor vi mere gennemgribende ser på, hvordan PFA skal se ud i fremtiden. Jeg har i den forbindelse haft en dialog med Morten om hans fremtidige rolle i PFA. Vi har ikke kunnet nå til enighed i den forbindelse, og derfor har vi indgået en aftale, som betyder, at Morten er fratrådt med det samme. Det er kun helt naturligt med den centrale placering, han har haft i PFA, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Morten tak for en god, markant og loyal indsats i PFA,” siger Allan Polack.

Han forklarer, at der nuværende tidspunkt ikke er taget endelig stilling til, hvordan kommunikations- og public affairs-området skal organiseres i PFA.