PFA og Bankpension er enige om rammerne for en fusion

Bankpension og PFA er enige om rammerne for en fusion med PFA som det fortsættende selskab. Det fælles mål er at opnå positive synergier til fordel for medlemmer og kunder i begge virksomheder.

”Bestyrelsen og ledelsen i Bankpension vurderer, at en fusion med PFA rummer større langsigtede fordele for Bankpensions medlemmer end, hvis Bankpension fortsætter som selvstændig pensionskasse”, siger bestyrelsesformand i Bankpension, Niels Erik Jakobsen.

Bankpension blev stiftet i 1912 og har i dag 21 mia. kr. under forvaltning og årlige indbetalinger for 800 mio. kr. 50 medlemsvirksomheder og 17.000 medlemmer har deres pensionsordninger placeret hos Bankpension.

Bankpension og PFA har gennem de seneste måneder indgående drøftet, hvordan de to selskaber kan fortsætte i et fælles pensionsselskab i regi af PFA. Dette er blandt andet sket på baggrund af en due diligence proces, som underbygger styrken i de to selskaber.

”Vi ser frem til at forene kræfterne mellem to pensionsvirksomheder, der begge er bygget på stærke relationer og tilknytning til medlemmer og kunder”, siger Group CEO i PFA, Allan Polack.

Bankpension og PFA vil i dialog med myndighederne arbejde for, at fusionen gennemføres i 2016.
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Allan Polack, Group CEO i PFA, tlf. 22 15 39 60
Niels Erik Jakobsen, bestyrelsesformand i Bankpension, tlf. 89 89 20 08