PFA modtager påtale og påbud fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har påtalt, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke levede op til §§3 og 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Finanstilsynet påbyder PFA Pension at ændre fremtidig informationsmateriale i situationer, hvor kunden kan fravælge en ordning, der er aftalt mellem PFA og en faglig organisation/arbejdsgiver, således at informationsmaterialet giver en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved henholdsvis den nye ordning, og den ordning kunderne kan vælge at blive på. 

Direktør for Jura i PFA, Dorthe Bundgaard, fortæller, at PFA tager afgørelsen fra Finanstilsynet til efterretning.

”Der er tale om en konkret og atypisk omlægning af en pensionsordning, idet den individuelle pensionskunde selv kunne vælge om de fremtidige indbetalinger skulle overgå til markedsrente eller blive i gennemsnitsrente. Det er almindelige praksis, at virksomheden eller organisationen beslutter at alle fremtidige indbetalinger skal gå til markedsrente, hvorefter den enkelte medarbejder eller medlem alene skal tage stilling til, om det allerede opsparede depot skal overføres til markedsrente eller blive i gennemsnitsrente,” siger Dorthe Bundgaard og tilføjer:

”Under normale omstændigheder er vores kommunikation med kunden om valget mellem markedsrente og gennemsnitsrente rigtig god og afbalanceret, men vi erkender, at vi i dette særlige og konkrete tilfælde ikke har givet tilstrækkelig afbalanceret information om fordelene ved at vælge hhv. at blive i gennemsnitsrente eller overgå til markedsrente for de fremtidige indbetalinger. Vi vil gennemgå vores processer og sikrer, at det ikke kan gentage sig. Derudover vil vi tage en dialog med den pågældende organisation om at udarbejde ny information til medlemmerne.”