Solidt tredje kvartal for PFA

PFA har i årets tre første kvartaler haft en solid udvikling trods betydelig markedsvolatilitet. Kunderne har opnået pæne afkast, og tilgangen af nye præmier har været særdeles god. Dog har betydeligt forøgede anmeldelser af skader på tab af erhvervsevne forværret det forsikringstekniske skadesresultat.

PFA har i årets tre første kvartaler leveret et samlet investeringsafkast på 7,4 mia. kr., og på trods af et tredje kvartal med uro på kapitalmarkederne og faldende aktiemarkeder har PFA’s kunder opretholdt gode afkast.

For kunder i markedsrente blev afkastet på mellem 3,4 pct. og 5,9 pct., afhængig af hvilken risikoprofil og tidshorisont den enkelte kunde har valgt. For PFA’s største kundegruppe med middel risiko – Profil C - var afkastet på 5,4 pct.

Kunder i gennemsnitsrente fik et gennemsnitligt afkast på 1,5 pct. og får tilskrevet en depotrente på 2 pct. p.a. Derudover er deres kollektive reserver i form af kollektivt bonuspotentiale steget med 2 mia. kr. siden årets start.

Aktier og alternative investeringer
”Vi glæder os over fortsat at levere gode afkast. I årets første 9 måneder har afkastene især været drevet af aktier, alternative investeringer, ejendomme og en styrket USD. Til trods for den høje grad af uro på de finansielle markeder, der især var drevet af usikkerheden omkring Kinas vækst og ekstremt lave renter, har vi i PFA haft en god eksponering mod de dele af aktiemarkedet, som har været robuste,” udtaler Group CEO Allan Polack.

Resultatet for de tre første kvartaler af 2015 blev på 235 mio. kr. før skat. Resultatet af PFA’s pensionsområde blev på 784 mio. kr. før skat, mens PFA’s syge- og ulykkesforsikringsområde (SUL) gav et underskud på 644 mio. kr.

”Resultatet på pensionsområdet er solidt, men resultatet på SUL området er ikke tilfredsstillende. Skadesforløbet har fortsat gennem 3. kvartal ligget på et højt niveau, og det kommer til at tage nogen tid, før effekten af vores tiltag på at forbedre dette område for alvor bliver tydelige,” siger Allan Polack.

Øget solvensdækning
PFA har gennem årets første tre kvartaler øget solvensdækningen (Solvens I) fra 278 pct. ved årsskiftet til nu 300 pct., og PFA har nu den højeste solvensdækning, selskabet har haft de seneste 5 år.

Fortsat stærk vækst i præmieindbetalingerne
De samlede indbetalinger til PFA voksede i årets første tre kvartaler med hele 18 pct. til 21,3 mia. kr. fra 18,1 mia. kr. i samme periode sidste år. De løbende præmier voksede med 6 pct. fra 12,5 mia.kr. til 13,2 mia.kr.

Ny koncerndirektør Mads Kaagaard
Den 1. februar 2016 tiltræder Mads Kaagaard som ny koncerndirektør med ansvar for Privat Kunder og Business Support. Mads Kaagaard kommer fra Nordea, hvor han har haft det nordiske ansvar for Savings & Wealth Offerings.

For yderligere oplysninger kontakt:
Nicholas Rindahl, presserådgiver, tlf. 21 18 60 31