Analyseinstitut: PFA skaber gode afkast til kunderne

Anders Damgaard er koncernfinansdirektør i PFA

Ny undersøgelse fra analyseinstituttet Morningstar viser, at PFA giver rigtig gode afkast på både kort og længere sigt. Over en årrække kan det gøre en stor forskel for de enkelte pensionsordninger. PFA’s koncernfinansdirektør fortæller her, hvordan afkastet er skabt, og hvad det betyder for kunderne.

PFA’s markedsrentepension, PFA Plus, har for nylig fået ros i en anerkendt undersøgelse fra analyseinstituttet Morningstar.

Her ligger PFA i top tre blandt ni store pensionsselskaber i både de første ni måneder af 2015 og på tre års sigt. Koncernfinansdirektør i PFA med ansvar for bl.a. investeringer Anders Damgaard er tilfreds med resultatet, som giver solide afkast til kunder med markedsrentepension i PFA.

”Vi har en ambition om, at vores afkast på både på kort og lang sigt skal ligge blandt de bedste i branchen. Det rammer vi her, hvilket vi i PFA er glade for på kundernes vegne. Det, at man kan få mellem 3,4 og 5,9*  procent i afkast på ni-måneders sigt med den nuværende situation på finansmarkederne, er flot, og når vi samtidig klarer os godt på lang sigt, bliver det jo til mange penge for kunderne over et langt opsparingsforløb,” siger Anders Damgaard.

I Morningstars undersøgelse fremgår det, at pensionskunder i PFA de seneste tre år har fået et afkast på 32,6 procent. Det svarer til et afkast på ca. 320.000 kr. for en kunde med en opsparing på en million kr., middel risiko i PFA Plus og 20 år til pension** . I årets første ni måneder har PFA ifølge analysebureauet opnået et afkast til kunderne på 4,5 procent***.

Gode afkast på svære aktiemarkeder

Anders Damgaard peger på, at resultaterne er opnået på trods af, at der to gange i år har været større uroligheder på aktiemarkederne, hvor størstedelen af en gennemsnitslig markedsrentepension er investeret. Først var der den økonomiske krise i Grækenland, som for alvor eskalerede i april, og i august styrtdykkede de kinesiske aktier, hvilket gav historiske udsving på de globale aktiemarkeder.

”Vi oplevede nogle voldsomme aktiekursfald i august, som gav tab til alle investorer – også PFA. Men i de berørte markeder har vi haft styr på risikoen, og vi har haft en sammensætning af investeringer, som ikke har været udsat for så store tab. Vi har altså været gode til at passe på den gevinst, vi fik i årets første kvartal,” siger Anders Damgaard.

Lave renter i krystalkuglen

Ligesom konkurrenterne er PFA påvirket af de meget lave renter, som præger investeringsmarkederne. Det gør det mindre attraktivt at investere i obligationer, som de fleste markedsrentepensioner også indeholder. Som supplement til obligationerne vil PFA blandt andet skrue op for de alternative investeringer, fx i infrastruktur og ejendomme, fortæller koncernfinansdirektøren.

”Vi har et godt investeringsteam i huset, som lige er blevet forstærket yderligere med fokus på alternative investeringer og at foretage flere investeringer selv. Det skal bidrage til, at vi også i fremtiden kan sikre gode afkast og lave omkostninger. Men vi skal hele tiden være parat til at omstille os, og i de kommende år står vi lige som konkurrenterne over for udfordringer med at skabe afkast på især obligationer.” 

Tjek dit eget afkast på Mit PFA