Markedskommentar: Vigtige taler kan påvirke markeder

Tavshed er guld, og tale er sølv. Dette mundheld behøver ikke at holde stik, når halvdelen af Den amerikanske centralbanks styrelsesråd (FOMC - Federal Open Market Committee) holder taler senere i dag. Her er der nemlig mulighed for, at de seks talere kan påvirke finansmarkederne og måske give en indikation af, hvornår Den amerikanske centralbank (Fed) sætter renten op. Det vurderer seniorstrateg i PFA Rasmus Pilegaard.

”Styrelsesrådsmedlemmerne er normalt ret åbne om deres vurdering af den aktuelle situation, og deres udmeldinger er derfor et vigtigt pejleinstrument for, om renten bliver hævet på det vigtige Fed-møde i december. Dagens taler vil også være en oplagt mulighed for, at FOMC-medlemmerne kan korrigere markedsforventningerne, hvis de ikke mener, at markederne har indregnet sandsynligheden for en kommende renteforhøjelse rigtigt,” siger Rasmus Pilegaard.

Nogle FOMC-medlemmer vil på dagens møde givetvis fremhæve den robuste fremgang på arbejdsmarkedet og de stigende lønninger som et tegn på, at økonomien er i bedring og robust nok til en renteforhøjelse i december. Den modsatte fløj vil formentlig fokusere på, at inflationen stadig er lav, og at man derfor kan fortsætte den ultra lempelige pengepolitik.

Markant begivenhed forude

Renteforhøjelsen er en markant begivenhed, fordi den markerer overgangen til en mere normal tilstand i den amerikanske økonomi efter finanskrisen. Timingen af renteforhøjelsen i USA afhænger i høj grad af de økonomiske nøgletal. Sidste fredag kom den bedste jobrapport fra USA længe, og markederne tog rapporten pænt, selvom den måske kunne indikere en snarlig renteforhøjelse.

”Fredagens jobrapport gav en pæn reaktion i markederne. Dollaren er blevet styrket, men ikke i et omfang, der burde få Fed til at ryste på hånden. Samtidig er kurserne på de amerikanske aktieindeks faldet beskedent, mens de europæiske aktier er på nogenlunde samme niveau som før rapporten.  Der har heller ikke været tegn på stress i emerging markets, som ellers kan være sårbare over for stramninger i den amerikanske pengepolitik,” siger Rasmus Pilegaard.

P.t. har markedet indregnet en forholdsvis høj sandsynlighed for, at Fed begynder at hæve renten til december. Det har imidlertid ikke udløst de kraftige reaktioner, der er set tidligere på året, og som af flere omgange har fået Fed til at udskyde renteforhøjelsen, forklarer seniorstrategen.

”Lige nu er der ro på de finansielle markeder forud for det vigtige møde i december. Det er også nødvendigt for, at Fed tør trykke på knappen og begynder at hæve renten for første gang i ti år. Hvis den nuværende situation i USA og på de finansielle markeder fortsætter, ser det ud som om, at Fed kan hæve renten til december, men centralbanken er fortsat ekstremt afhængig af robuste nøgletal frem mod næste møde,” slutter Rasmus Pilegaard.