Markedskommentar: Dæmp forventningerne til 2016

Efter fem stærke år på de internationale aktiemarkeder er der udsigt til, at 2016 bliver et år med lidt mere afdæmpede stigninger på både aktier og obligationer. Særligt den ventede renteforhøjelse fra Den amerikanske centralbank (Fed) kommer til at lægge en dæmper på investorernes afkast. Det vurderer chefstrateg i PFA Henrik Henriksen.

”Selvom 2015 har været præget af op- og nedture på markederne, har det samlet set været et positivt år for risikofyldte aktiver. For 2016 som helhed forventer jeg mindre stigninger og større volatilitet på aktiemarkederne, end vi har set i de seneste år. Derfor bør investorerne dæmpe deres forventninger til afkastet. Fed’s forventede renteforhøjelse er nok den enkeltstående faktor, der har størst betydning for finansmarkederne i 2016, og det vil give udfordringer i form af mere volatile markeder,” siger Henrik Henriksen.

Chefstrategen forventer, at risikofyldte aktiver som aktier, ejendomme og kreditobligationer samlet set også i 2016 vil give højere afkast end traditionelle obligationer på grund af lave renter og robust vækst i USA og Europa. Men i forhold til de seneste års aktieoptur, hvor fald hurtigt blev afløst af stigninger, skal investorerne spise lidt mere brød til næste år, forklarer chefstrategen.

”De senere år har der været en tydelig tendens til, at det pr. refleks kunne betale sig at investere, hver gang der var korrektioner på aktiemarkedet. Den trend tror jeg bliver mindre tydelig næste år, fordi den øgede volatilitet gør aktiemarkedet mere uforudsigeligt og øger risikoen for tab,” siger Henrik Henriksen.

USA's økonomi er den vigtigste

Chefstrategen skæver kraftigt over Atlanten, når han skal give sin vurdering af de økonomiske udsigter for 2016. Den amerikanske økonomi er nemlig stadig verdens største og vigtigste for udviklingen i den globale økonomi. Og udviklingen på Wall Street er ubetinget den faktor, der har størst indflydelse på de globale aktiemarkeder.

”Vækstudsigterne for USA i 2016 er positive og understøttet af, at økonomien befinder sig i et moderat forbrugsdrevet opsving. Det består af en klassisk cocktail af stigende beskæftigelse, boligpriser og forbrug. Desuden er der mange gode amerikanske aktier, selvom de generelt er blevet ret dyre og formentlig har nærmet sig toppen,” siger Henrik Henriksen. Han tilføjer, at de amerikanske aktier er steget med mere end 200 pct. siden bunden i marts 2009.

I Europa er der behersket optimisme til trods for, at de fleste lande har kæmpet med en høj arbejdsløshed og ikke mindst en ultra lav inflation gennem en lang periode.

”Den ekspansive pengepolitik i Europa har sænket renterne samt stimuleret økonomierne og låntagningen. Det økonomiske opsving er bredere funderet end før og bliver hjulpet på vej af faldet i eurokursen og lave oliepriser. Der er fortsat udsigt til lempelig pengepolitik så langt øjet rækker, og det vil understøtte europæiske aktier. Men med en fortsat høj arbejdsløshed i de fleste lande er det et meget langsigtet projekt at få lønstigninger op i et niveau, der får inflationen til at pege i retning af Den Europæiske Centralbanks inflationsmål på 2 pct.,” siger chefstrategen.