Markedskommentar: Bløde Kina-tal giver håb for investorer

Da de seneste nøgletal fra den kinesiske økonomi tikkede ind sent i nat dansk tid, kunne verdens investorer til en vis grad ånde lettet op. De nye data, der dækker industriproduktion, detailsalg og væksten i den kinesiske økonomi kom ud på det forventede niveau eller en smule under. I lyset af den seneste tids kraftige kursfald bliver tallene grundlæggende set som en god nyhed for investorerne. Det vurderer chefstrateg i PFA Henrik Henriksen.

”Tallene fra Kina er alle til den bløde side forstået på den måde, at de enten er nogenlunde på niveau med forventningerne eller en lille smule under. Hvis man dykker lidt ned i tallene og omregner dem til måned-til-måned tal, kan det tyde på, at der overordnet har været en lille forbedring i den kinesiske aktivitet fra november til december sidste år. Tallene bekræfter en gradvis opbremsning men også, at der er tale om en stabil udvikling og ikke en hård landing, som investorerne har frygtet,” siger Henrik Henriksen. 

Tallene viste et mindre fald i væksten i bruttonationalproduktet fra 6,9 til6,8 pct. mellem tredje og fjerde kvartal 2015. Detailomsætningen stiger med 11,1 pct. år til år, og væksten i industriproduktionen er faldet lidt men stiger stadig med 5,9 pct. om året. Et faremoment på lang sigt er, at udlånsvæksten i Kina er højere end den økonomiske vækst. Henrik Henriksen forklarer, at Kina på den måde er en patient, der fortsat får tilført meget opkvikkende medicin for at klare sig. Det er noget, der kan bekymre på længere sigt.

Stadig lys for aktier trods dårlig start

De internationale aktiemarkeder har haft en dårlig start på året, og det kinesiske aktiemarked er siden jul faldet med 16 procent. Tirsdag formiddag (19.01 red.) reagerer aktiemarkederne dog positivt på de seneste tal fra Kina. Det kinesiske indeks CSI 300 er steget med knap 3 procent i dag.
”Aktiemarkederne i både Kina og Asien som helhed har reageret positivt på tallene indtil videre. Man skal have in mente, at den negative tendens vi på det seneste har set på de finansielle markeder, er meget skrap i forhold til, hvad der egentlig sker i den globale økonomi. Tallene fra i dag kan være med til at skabe en mere positiv stemning på markederne, fordi de indikerer, at det ikke ser så sort ud i Kina, som man kunne have frygtet,” siger chefstrategen.   

Henrik Henriksen tilføjer, at Kina stadig har masser af værktøjer i skuffen, som de kan bruge – det gælder finanspolitikken, pengepolitikken og valutakurspolitikken. Derfor vurderer Henrik Henriksen, at der – selvom der er udsigt til et aktieår med mange udsving – stadig er gode muligheder for at stabilisere markederne i løbet af året.

”Den uro, som vi har set på aktiemarkederne, har især afsæt i Kina og frygten for en hård landing. Men de tal, vi har fået i dag, signalerer det modsatte. Kina er gået ind og har styrket deres kontrol over valutakursen, og det gør markedet tryggere. Vi har også set, at medlemmer af den amerikanske centralbank er begyndt at reagere på uroen på de finansielle markeder, og Den Europæiske Centralbank signalerede i sidste uge, at der måske kan komme flere lempelser. De her elementer kan på sigt stabilisere aktiemarkederne,” slutter Henrik Henriksen.