Topafkast til PFA’s kunder i 2015

Koncernfinansdirektør i PFA Anders Damgaard

Kunder med en markedsrentepension i PFA kom ud af 2015 med nogle gode afkast på deres pensionsopsparinger. Det er efter et år, hvor de internationale investeringsmarkeder først gennemgik et drøn af en optur og derefter en nedtur, der gav et sug i maven til de fleste investorer.

Som kunde i PFA kan man derimod have ro i maven, for året endte med et afkast på mellem 5,3 pct. og 12,3 pct. til kunder med en markedsrentepension, PFA Plus*. 

Det fortæller koncernfinansdirektør i PFA Anders Damgaard.

”Trods uro på finansmarkederne kom vi ud af 2015 med nogle gode afkast til vores kunder. Der har været udsædvanlig stor forskel på, hvordan de forskellige aktier på markedet har klaret sig, så vores evne til at vælge de rigtige selskaber har været afgørende. Her har vi fået meget ud af den måde, vi har balanceret vores aktier på, og derfor har vores investeringer – og dermed kundernes afkast – klaret sig bedre end markedet generelt. For eksempel har vores aktier i udenlandske selskaber klaret sig syv pct. bedre end gennemsnittet,” siger Anders Damgaard.

Med de fine afkast placerer PFA sig helt i toppen blandt de danske pensionsselskaber. Det fremgår af PFA’s egne tal og beregninger foretaget af eksperter for Jyllands-Posten og Berlingske Tidende.  

Aktier gav mest i afkast

PFA’s investeringer i danske og udenlandske aktier står for 60 pct. af det afkast, man har fået som kunde. Unoterede investeringer, ejendomme samt valuta står for de sidste 40 pct. af afkastet, mens investeringer i obligationer ikke har givet afkast i 2015. Obligationerne har dog spillet en vigtig rolle som stabiliserende faktor hen over året. 

Opsparing i pension handler om gode stabile afkast over en lang årrække, og minder derfor mere om et marathon-løb end en 800-meter sprint. Alligevel er der en ganske betydelig gevinst ved at skabe gode afkast fra år til år, ligesom én hurtig kilometer hjælper på en marathon-tid.

”Pension er langsigtet investering, men et år med så fine afkast som sidste år betyder meget for ens opsparing på sigt, særligt hvis man er yngre og har mange år til pension. Så løber der jo endnu flere renter på det gode afkast, man har fået sidste år – altså rentes rente-effekten,” siger Anders Damgaard.

Aktiv forvaltning skal sikre afkast i fremtiden

Han tilføjer, at man som pensionsselskab har mulighed af at drage fordele af investeringer, som både løber over kort og langt sigt for at optimere det samlede langsigtede afkast. Det er målet, at PFA løbende på femårs sigt skal være nummer et blandt de danske pensionsselskaber målt på afkast i markedsrente. Samtidig skal der som altid holdes nøje øje med den risiko, der bliver taget i investeringerne undervejs. Det er der særligt fokus på i de kommende år, hvor der forventes mere usikre markeder.

”Der er udsigt til store udsving på investeringsmarkederne i de kommende år, og vi har derfor skruet ned for risikoen ved indgangen til 2016. Det er nu, at vi virkelig skal vise styrken i vores aktive forvaltning. Hvis man investerer passivt, kan man kun forvente et lavt eller allerhøjst et moderat afkast. Men hvis man kører en stram risikostyring og løbende balancerer sine investeringer mellem de forskellige aktivtyper samt vælger de rigtige underliggende selskaber og obligationer, kan man gøre det bedre, og det bruger vi rigtig megen tid og energi på at lykkes med,” slutter Anders Damgaard. 

2016 er startet med nogle store fald på aktiemarkederne, men koncernfinansdirektøren regner med, at det vender, og at PFA’s kunder kommer ud af året med pæne afkast, der dog er lavere end i 2015.

Fakta:

Det har du tjent på i 2015 – PFA’s afkast fordelt på investeringer:

• Danske aktier stod for 1/3 del af PFA’s afkast i 2015
• Udenlandske aktier stod for 1/4 del
• Unoterede investeringer og ejendomme stod for 1/3 del
• Den resterende del af afkastet skyldes hovedsageligt PFA’s valutaafdækningsstrategi  
• Obligationer har ikke givet afkast, men har stabiliseret afkastet hen over året

 

Mere om markederne

• Hvis renteniveauerne forbliver uændrede, regner Anders Damgaard med et afkast på mellem 2 og 7 pct. i PFA Plus i 2016 afhængig af risikoprofil.
• Det er særligt finansiel uro i Kina og på de nye vækstmarkeder, der gør det sværere at skabe afkast for alle investorer i fremtiden.
• Selvom der er udsigt til lidt lavere afkast de kommende år, så skal det ses i sammenhæng med den lave danske inflation, der var 0,5 pct. i 2015. Dermed vil selv beskedne afkast være nok til at forbedre købekraften.
 

Se dit eget afkast på Mit PFA

*Afhængig af tid til pension og investeringsprofil